De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
WILDBEHEEREENHEID SUSTEREN/GRAETHEIDE

Jagen Frankrijk

Lees meer over de jachtseizoenen en hoe u een jachtvergunning krijgt in Frankrijk…

 

 

De jacht wordt streng gecontroleerd in Frankrijk. Als u in Frankrijk wilt jagen, heeft u een geldige jachtvergunning nodig. Met deze vergunning mag je voor een bepaalde periode in een bepaald gebied jagen. De licentie moet elk jaar worden verlengd (gevalideerd).
Het Franse woord voor jagen is Chasse .

Jachtseizoenen

De jachtseizoenen in Frankrijk worden op regionaal niveau beheerd om de ecologische behoeften van het gebied en zijn dieren- en vogelsleven aan te vullen: de data van de opening en sluiting van de jachtseizoenen zijn afhankelijk van de regio – departement – en de diersoort. Terwijl het seizoen over het algemeen in september begint en tot eind februari loopt, wordt de opening beslist door de regionale prefect (neem contact op met de plaatselijke prefectuur voor data). Het schieten op watervogels begint in augustus, terwijl het bejagen van veel soorten, zoals patrijs- en trekvogels, tot een kortere periode kan worden beperkt. Het selectief afschieten van mannelijke reeën is mogelijk toegestaan ​​van juni tot september, maar er is hiervoor een specifieke vergunning nodig. Georganiseerde jacht ( chasse à courre ) is over het algemeen toegestaan ​​tot en met 31 maart.

In tegenstelling tot veel andere Europese landen is jagen op zondag toegestaan, hoewel er in sommige delen van Haute-Savoie beperkingen kunnen gelden op zondag, na een aantal dodelijke jachtongevallen in die regio.

Soorten waarop in Frankrijk wordt gejaagd

Op minder dan 15 procent van alle diersoorten in Frankrijk mag worden gejaagd: van 529 soorten vogels en 119 soorten zoogdieren mogen slechts 64 soorten vogels en 24 zoogdieren worden bejaagd.

 • voor een lijst met soorten waarop in Frankrijk mag worden gejaagd naar chasses du monde (in het Frans)

Jachtvergunningen in Frankrijk

Om in Frankrijk te mogen jagen, is een jachtvergunning ( permis de chasser ) nodig. Jagers moeten een theorie- en praktijkexamen afleggen voordat ze een vergunning krijgen. Beide examens worden georganiseerd door het National Hunting and Wildlife Agency, ONCFS ( Office National de Chasse et de la Faune Sauvage ) en worden het hele jaar door gehouden.

 

Ter voorbereiding op dit examen moeten jagers een verplichte opleiding volgen. Kandidaten kunnen het praktijkexamen pas afleggen nadat ze het theorie-examen hebben behaald en moeten op de dag van het theorie-examen minimaal 15 jaar oud zijn. Als de kandidaat niet slaagt voor een van de examens, moet hij het proces opnieuw beginnen en een nieuw aanvraagformulier invullen.

Aanvraagprocedures

De eerste stap om een ​​jachtvergunning te krijgen is om contact op te nemen met de Departementale Jachtfederatie (Fédération Départementale des Chasseurs) in uw thuisafdeling, die u zal informeren over beschikbare data voor trainingssessies voor zowel het theorie- als het praktijkexamen. Zodra de training is voltooid, stuurt de Federatie het aanvraagformulier naar de ONCFS. Voor een aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • kopie identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, familieboekje of rijbewijs)
 • zonder registratie

U krijgt dan bericht (met een waarschuwing van minimaal 15 dagen) over de datum waarop het theorie-examen zal plaatsvinden.

Het examen

Het theorie-examen bestaat uit 21 vragen rond de volgende thema’s:

 • kennis van dieren in het wild (herkennen van wild en beschermde soorten, dierbiologie en hun manier van leven)
 • kennis van de jacht (verschillende jachttechnieken, kennis en gebruik van jachthonden en jachtvocabulaire)
 • kennis van de regels en wetten met betrekking tot jachtbeleid en natuurbescherming
 • kennis van wapens en munitie , hoe deze te gebruiken en veiligheidsregels

Om te slagen voor het examen, moet u 16 van de 21 goede antwoorden hebben en moet u de twee vragen over beveiliging correct hebben beantwoord. Het certificaat wordt afgegeven door de inspecteurs van de ONCFS. Het praktijkexamen kan pas worden afgelegd als je geslaagd bent voor het theorie-examen. Na het theorie-examen heb je 18 maanden de tijd om het praktijkexamen te halen. Het examen bestaat uit drie delen:

 • simulatie van jagen, schieten met losse flodders
 • schietproef, met zwarte doelen die soorten vertegenwoordigen waarop kan worden gejaagd en rode doelen die beschermde soorten of dieren vertegenwoordigen waarop niet kan worden gejaagd.
 • een bewegend doel schieten

Elk gevaarlijk gedrag leidt automatisch tot het mislukken van het examen. Om te slagen voor het praktijkexamen moet je 16 van de 21 punten goed hebben.

Boogschieten

Om met pijl en boog te jagen, moet u in het bezit zijn van een geldige jachtvergunning en moet u een specifieke opleiding volgen bij de Jachtfederatie van uw thuisafdeling.

Aanvraag van de jachtvergunning

Zodra de kandidaat voor beide examens is geslaagd, kan een aanvraag voor de jachtvergunning worden ingediend bij de prefectuur van het huis (of de plaatselijke politieprefectuur voor inwoners van Parijs). De aanvraag moet het volgende bevatten:

De jachtvergunning wordt binnen een maand na de aanvraag toegestuurd, tenzij de aanvraag wordt afgewezen. Aanvragen kunnen worden geweigerd om de volgende redenen: medische redenen, strafblad in de afgelopen vijf jaar of als het de aanvrager verboden is een arm te dragen.

Verlenging van de jachtvergunning

Het is noodzakelijk om elk jaar een jachtvergunning te verlengen en de procedure kan variëren in de verschillende afdelingen. Neem contact op met de plaatselijke Fédération Nationale des Chasseurs om meer te weten te komen over de procedures voor elk departement.

Het validatieformulier wordt vervolgens verzonden naar:

Vergunningen die in bepaalde departementen kunnen online worden gevalideerd.

Soorten vergunningen

Er bestaan ​​verschillende soorten validatie:

 1. Nationale jaarlijkse vergunning : Geldig van 1 juli tot 30 juni en voor heel Frankrijk.
 2. Departementale jaarlijkse vergunning : Geldig van 1 juli tot 30 juni en voor een departement en de gemeenten ernaast.
 3. Tijdelijke vergunning : Geldig voor negen opeenvolgende dagen en kan worden verleend voor heel Frankrijk of voor een of meer departementen.

Niet-Franse jachtakten in Frankrijk

De praktijk van de jacht in Frankrijk door Franse of buitenlandse niet-ingezetenen, die in het bezit zijn van een jachtvergunning, die is afgegeven door een ander land dan Frankrijk, is onderworpen aan de validering van deze documenten, volgens de regels die van toepassing zijn op de afgifte van een jachtvergunning in Frankrijk.

Verzekering

Jagers moeten een verzekering hebben ( Assurance obligatoire de responsabilité civile ) in Frankrijk en u moet een verzekeringsbewijs ( attestation d’insurance ) bij zich hebben als u gaat jagen. Om uw jachtvergunning te kunnen aanvragen of verlengen, moet u een verzekeringsbewijs tonen:

Garantiefonds ( Fonds de Garantie )

In geval van een jachtongeval waarbij de dader niet bekend of onverzekerd is, kan de benadeelde een beroep doen op het Fonds de Garantie door een aangetekende brief te sturen naar het adres:

Gehandicapt

Een jachtvergunning kan niet worden afgegeven aan iemand met een handicap of een medische aandoening die de jacht gevaarlijk kan maken; of iemand die medicijnen gebruikt die reflexen, visuele of gehoorcapaciteiten zullen veranderen.

Begeleide jacht

Personen ouder dan 15 jaar mogen jagen onder begeleiding van een volwassene die al meer dan 5 jaar in het bezit is van een jachtvergunning. De vergunning die dit mogelijk maakt, is gratis verkrijgbaar en is een jaar geldig. De begeleider moet een opleiding volgen voordat hij een vergunning krijgt en er mag slechts één geweer voor twee personen zijn. invullen chasse accompagnée en verstrekken:

 • twee pasfoto’s
 • een certificaat waaruit blijkt dat de opleiding is gevolgd
 • identiteitsbewijs
 • een brief van de begeleider waarin staat dat hij in het bezit is van een geldige jachtvergunning

Het formulier moet worden verzonden naar de plaatselijke prefectuur van de woonplaats van de aanvrager.

 • Bezoek de om het benodigde aanvraagformulier te downloaden (PDF)

Wapens in omloop en de Europese vuurwapenvergunning

De Europese Vuurwapenvergunning stelt jagers in staat om in alle Europese landen op jacht te gaan met hun eigen wapens, die op deze vergunning zijn geregistreerd. Er zijn geen andere formaliteiten, behalve de formaliteiten die door het land van binnenkomst als verplicht worden beschouwd. De prefectuur kan een Europese vuurwapenvergunning afgeven aan buitenlanders die in Frankrijk wonen. Deze licentie is 5 jaar geldig. Buitenlandse jagers mogen in Frankrijk jagen, op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van een Europese vuurwapenvergunning waarop de wapens die worden vervoerd vermeld staan.

De vergoeding voor EU-jagers is: drie wapens van de 5e categorie en 100 patronen per wapen. Jagers van buiten de EU zijn beperkt tot twee wapens van de 5e categorie en 100 patronen per wapen.

Verdere informatie

Om als (buiten Frankrijk woonachtige) Nederlander in Frankrijk te kunnen jagen dient de Nederlandse jachtakte in Frankrijk te worden gevalideerd. Dit gebeurt door een officieel erkende Franse instantie of organisatie, bijvoorbeeld de Fédération Nationale des Chasseurs of de departementale jagersverenigingen.

Bij deze instantie of organisatie vraagt u het betreffende aanvraagformulier aan en stuurt dit ingevuld en met de benodigde betaling retour. Het eenvoudigste is dit door uw Franse gastheer te laten verzorgen.

De kosten van het valideren van de Nederlandse akte zijn afhankelijk van het departement, de gekozen periode en de wildsoorten waarop men wil jagen en variëren van € 200,– tot € 310,–. Bij een tijdelijke vergunning kan men kiezen uit een periode van;

 • 9 aaneengesloten dagen (deze kan men maar 1 maal per jaar aanvragen).
 • 3 aaneengesloten dagen.(deze kan men maar 1 maal per jaar aanvragen).

Het is ook mogelijk om de Nederlandse jachtakte voor de periode van één jaar aan te vragen. Anders dan in het verleden hoeft men voor deze aanvraag voor een jaar, geen Frans jachtexamen af te leggen.

Waarschuwing

De aanvraag van de jachtvergunning op basis van de Nederlandse jachtakte mag niet gebeuren op de originele jachtakte. Dit kan uw akte namelijk ongeldig maken! Gebruik hiervoor een kopie.

Overige informatie

Om aan te tonen dat men in Frankrijk is verzekerd, dient men een bewijs te overleggen dat men is verzekerd bij een in Frankrijk gevestigde maatschappij. Leden van de NOJG die de NOJG Jacht WA verzekering hebben afgesloten kunnen een dergelijk bewijs verkrijgen bij het bureau van de NOJG. Houdt er echter rekening mee dat er minimaal twee weken nodig zijn om het bewijs uit Frankrijk te ontvangen.

Altijd wanneer u met een wapen reist door de landen van de Europese Unie is een Europees Vuurwapenpaspoort vereist. Dit paspoort kunt u aanvragen bij de politie.

Het jachtseizoen is in Frankrijk afhankelijk van de wildsoort en het departement.

Belastingvrij en zonder formaliteiten kunnen drie jachtgeweren en 100 patronen per geweer naar Frankrijk ingevoerd worden. De ingevoerde patronen hoeven niet weer te worden uitgevoerd.

De kalibers .30-06, .308 en 8x57JS zijn in Frankrijk niet langer verboden. De Europese organisatie FACE bevestigd dat de wijziging van de Franse wetgeving is geïmplementeerd en dat de .30 kalibers evenals de 8 x57JS nu in Frankrijk op jacht gebruikt mogen worden.

De enige kalibers die nog verboden zijn worden genoemd in artikel 2 rubrique 3 en dat zijn:  7,62 × 39; 5,56 × 45; 5,45 × 39 Russian; 12,7 × 99; and 14,5 × 114. Deze kalibers worden veelal gebruikt in machinegeweren en/of aanvalswapens en bijna nooit in jachtwapens (m.u.v. de 5,56 x 45, gelijk aan de .223 Rem).

1) De adressen van de verschillende departementale jagersverenigingen zijn te vinden op het internet: www.unfdc.com, klik dan op l’Annuaire de la chasse >> Federations Departementales  of via http://www.unfdc.com/contact/frame.php?page=1.

1) De adressen van de verschillende departementale jagersverenigingen zijn op 2 manieren te vinden op het internet:www.unfdc.com, klik dan op l’Annuaire de la chasse >> Federations Departementales

In aanvulling op bovenstaande informatie kunnen wij u het volgende meedelen.

In tegenstelling tot de Nederlandse situatie behoort het jachtrecht niet automatisch aan de grondeigenaar/gebruiker. Over het algemeen zijn namelijk alle jachtgebieden in beheer van de ACCA (de lokale jagersvereniging). Daarbij geldt dat gebieden kleiner dan 20 ha verplicht altijd zijn verhuurd via de ACCA. Gebieden groter dan 20 ha zijn alleen bij uitdrukkelijk aangeven door de eigenaar/gebruiker niet aan de ACCA.

Contracten met ACCA hebben een looptijd van 6 jaar en worden automatisch verlengd. Om gebieden uit de ACCA contracten te halen, dient de jacht minimaal 3 jaar tevoren opgezegd worden, via een bij de notaris op te stellen verklaring.

Het Nederlands jachtdiploma is in Frankrijk niet erkend. Om een ‘normale’ Franse jachtakte te verkrijgen dient dus het Frans jachtexamen afgelegd te worden.

Elk arrondissement heeft eigen bepalingen m.b.t. bejaagbare soorten, jachtmethoden, populatiebeheersbepalingen etc.

Print Friendly, PDF & Email