De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen


Jagers en drijvers lopen veel door de natuur waar allerlei gevaren kunnen dreigen, zoals het gebeten worden door een teek die besmet is met het Borrelia burgdorferi bacterie, vooral reewild en wilde zwijnen hebben veel teken op hun huid, maar ook de jachthond kan deze overbrengen, wees dus altijd allert hierop.

Ziekte van Lyme een infectieziekte die erg vervelende gevolgen kan hebben en niet altijd makkelijk te herkennen is. Ziekte van Lyme door een tekenbeet word de besmetting overgedragen op de mens. Bij het wandelen kun je, vooral in de duinen, in bosachtige gebieden of gebieden met struikgewas, tekenbeten oplopen. De ziekte van Lyme deze infectieziekte wordt veroorzaakt door de Borrelia burgdorferi bacterie. Teken die kleine spinnetjes zijn brengen de besmetting over op de mens als ze zelf geïnfecteerd zijn, deze teken zetten zich vast op de huid en drinken zich vol met bloed tegelijkertijd hebben ze dan de besmetting al overgebracht. De meeste kans op een tekenbeet is er in het bos, duin of veld en ook op plaatsen waar lang gras aanwezig is en struiken. Dus een besmetting kun je ook oplopen in de eigen tuin.

Een teek kan bijvoorbeeld Lyme’s disease overbrengen. Een andere door teken overgedragen dierziekte is tick borne encephalitis (TBE). Die komt in heel Europa voor, maar is tot op heden nog niet in de Beneluxlanden aangetroffen. Teken worden ook weer volop actief in het voorjaar. Jagers behoren  tot de groep die een grote kans heeft om een teek op te lopen. Steeds meer mensen lopen een tekenbeet op en krijgen de ziekte van Lyme. Hierbij een paar praktische tips om tekenbeten te voorkomen

 • Zorg dat je een tekentang in huis of in de auto hebt voor het verwijderen van teken.
 • Draag uw (werk)kleding bedekkend en sluitend
 • Kleding en schoenen eventueel behandelen met een insectenwerend middel
 • Draag met anti-tekenmiddel geïmpregneerde kleding
 • Smeer onbedekte  delen van uw huid in met een insectenwerend middel dat minimaal een percentage van 30% van de stof diethyltoluamide (DEET) bevat.
 • Controleer kleding en lichaam zowel aan het eind van de dag als de volgende dag
 • Indien iets voelt waar u niet bij kunt of naar kunt kijken laat dit door iemand anders doen.
 • Controleer ook altijd uw hond na de jacht of wandeling in de natuur
 • Noteer altijd zowel de datum als de plek van de tekenbeet
 • Verwijder teken binnen 24 uur.
 • Dit kan met gewone pincet, een speciale tekenpincet of een tekenlepel.
 • Teek dicht bij de huid vastpakken.
 • Trek de teek voorzichtig, evt. met een licht draaiende beweging uit de huid. Bij te hard knijpen kan de maaginhoud van de teek met de bacteriën leeggeknepen kunnen worden.
 • Niet verdoven met alcohol ! dan kan nl. ook de maaginhoud van de teek teruglopen.
 • Na het verwijderen van de teek de huid wel ontsmetten.
 • huid bij beet in de gaten houden en letten op evt. ziekteverschijnselen (datum beet opschrijven).

 

Verwijderen van een teek.

Ziekte van Lyme-verschijnselen

Het eerste  signaal van de ziekte van Lyme is het ontstaan  van een rode, steeds groter wordende ringvormige huidverkleuring die tussen 3 dagen tot 3 maanden  na de tekenbeet ontstaat.  Deze rode kring, de zogenaamde Erythema migrans (EM) wordt niet altijd opgemerkt, daarnaast verschijnt er lang niet altijd een zichtbare, rode kring. 

Deze rode kring verdwijnt vanzelf, maar daarmee  hoeft  de lymebacterie niet verdwenen  te zijn en deze kan binnen 3 maanden  na de tekenbeet griepverschijnselen (spierpijn, hoofdpijn, koorts) en gewrichtsklachten veroorzaken. Indien u het vermoeden heeft van een besmetting met de Lymebacterie, geef dan bij een bezoek aan de huisarts duidelijk aan dat u veel in het groen bent, en u dus een hoog risico op een (onopgemerkte)  tekenbeet loopt en daarmee  kans heeft  op besmetting. 

De huiduitslag door de ziekte van Lyme is niet altijd een karakteristieke ‘rode ring’, maar kan ook een egaal gekleurde vlek zijn. Bij 1 op de 3 mensen met een huiduitslag door de ziekte van Lyme ontstaat zo’n egaal gekleurde vlek. Deze egale huiduitslag is moeilijker te herkennen en te onderscheiden van andere aandoeningen. Kenmerkend voor zowel de ring als de vlek is dat deze steeds groter wordt. Snel herkennen is belangrijk, omdat tijdige behandeling ernstigere klachten kan voorkomen. Afgelopen jaar zijn er twaalfduizend tekenbeten gemeld via Tekenradar.nl.

Ziekte van Lyme herkennen

In het LymeProspect-onderzoek zijn 150 foto’s van een huiduitslag na een tekenbeet geanalyseerd. Hieruit blijkt dat bij een derde van de patiënten geen ‘rode ring’ ontstaat, maar een egaal gekleurde vlek. Zo’n vlek is moeilijker te herkennen en onderscheiden van andere huidaandoeningen. Een onderscheidend kenmerk voor de ziekte van Lyme is dat de huiduitslag (zowel de ring als de egaal gekleurde vlek) zich uitbreidt, en meestal groter wordt dan 5 cm. Voorbeelden van de verschillende vormen van de huiduitslag die duiden op de ziekte van Lyme zijn te vinden op www.tekenradar.nl.

rodevlekopvoet_208

Verschillende vormen van de huiduitslag bij besmetting met de Lymebacterie. De huiduitslag kan er uit zien als een ring, maar ook als een egaal gekleurde vlek.

Het is met de huidige bloedtesten zeer moeilijk om te bepalen of iemand de ziekte van Lyme heeft en overleg met de huisarts over de mogelijkheid om voor de zekerheid een antibioticumkuur te gegeven. 

Als de ziekte niet wordt opgemerkt en behandeld kunnen later spier – en gewrichtsontstekingen (gezwollen, pijnlijke gewrichten), heftige pijn aan arm of been, aangezichtsverlammingen, dubbelzien, neiging tot flauwvallen, hartklachten en huidproblemen ontstaan.  Aandoeningen aan de zenuwen komen het meeste  voor. 

De ziekte van Lyme is te behandelen met antibiotica. Hoe eerder  begonnen  wordt met de behandeling, hoe beter  de behandeling zal aanslaan. Tegen de ziekte van Lyme bouwt het menselijk lichaam geen immuniteit op, na de behandeling van een besmetting loopt u bij na een tekenbeet dus opnieuw het risico om de ziekte op te lopen.

Waarom het belangrijk is het belangrijk bij een diagnose van een Lyme-infectie om een nulmeting te hebben?

Bij de diagnose van een Lyme-infectie wordt gekeken of u antistoffen tegen deze ziekte in uw bloed heeft. Er wordt dan gekeken of de aanwezige antistoffen boven de afkapwaarde uitkomen. Is dit het geval dan, heeft u waarschijnlijk een nieuwe infectie opgelopen. Alleen hoeft dit niet altijd het geval te zijn.

Waarom het belangrijk is om een nulmeting te hebben?

In onderstaande tabel ziet u het antistoffenprofiel van drie mensen met het LymePaspoort van Innatoss. Alle drie hebben zij een nulmeting gedaan. Vervolgens zijn zij na een tekenbeet opnieuw gemeten.

De uitslag van meneer Smit: duidelijk positief

Meneer Smit had bij de nulmeting nog geen antistoffen tegen de ziekte van Lyme. Bij de vervolgmeting na de tekenbeet zijn de antistoffen gestegen. Meneer Smit is dus overduidelijk positief en heeft dus zeer waarschijnlijk een Lyme-infectie opgelopen.

De uitslag van mevrouw de Vries: wel positief, geen nieuwe infectie

Bij de nulmeting had mevrouw de Vries al antistoffen tegen de ziekte van Lyme in haar bloed. De waarde van de antistoffen kwam toen al boven de zogenaamde afkapwaarde (de zwarte stippellijn in onderstaande tabel). Bij de vervolgmeting na de tekenbeet is dit ook het geval. Mevrouw de Vries lijkt dus een nieuwe infectie te hebben opgelopen, omdat de waarde boven de afkapwaarde uitkomen. Alleen omdat de antistoffen stabiel blijven, lijkt er geen sprake te zijn van een nieuwe Lyme-infectie.

De uitslag van meneer Bos: niet positief, maar mogelijk wel een nieuwe infectie

De resultaten van de nulmeting laten zien dat meneer Bos nog geen antistoffen had. Bij de vervolgmeting zijn de antistoffen van meneer Bos gestegen. Alleen komen deze niet boven de afkapwaarde uit, wat zonder nulmeting niet zou duiden op een nieuwe infectie. De stijging lijkt echter te wijzen op een mogelijke infectie. Daarom wordt er 6-8 weken nogmaals een test uitgevoerd om te kijken of de antistoffen verder gestegen zijn. Is dit het geval, dan wordt meneer Bos naar de huisarts doorverwezen, met advies voor verder onderzoek.

Gebeten door een teek en nog geen nulmeting? Direct doen!

Ook direct na een tekenbeet kan het LymePaspoort uitkomst bieden. Het duurt een aantal weken voordat uw lichaam antistoffen gaat aanmaken tegen die ziekte van Lyme. Laat u zich direct testen na een tekenbeet, dan weet u de waarde van uw antistoffen van voordat gebeten bent. Vervolgens laat u zich na 4-6 weken opnieuw testen. Als u antistoffen gestegen zijn, dan heeft u waarschijnlijk een Lyme-infectie opgelopen.

Voor meer informatie over het LymePaspoort kunt u terecht op de website: www.innatoss.com

zie voor meer informatie: en de Informatie over teken van het RIVM

Print Friendly, PDF & Email