De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
WILDBEHEEREENHEID SUSTEREN/GRAETHEIDE

Africhten jachthond

Vragen over africhten van Jachthonden

apport dummy

Meest gemaakte fouten bij jachthonden

Teveel vrijheid Vaak krijgen jachthonden teveel vrijheid van de voorjager voordat zij de basis commando’s zoals zit en blijf kennen. Dit kan leiden tot een jachthond die veel vrijheid neemt en voor zichzelf gaat jagen
Inconsistentie Onduidelijke of wisselende commando’s verwarren de hond en kan leiden tot een slechtere relatie tussen de hond en de jager. Zorg dat regels/commando’s vanaf dag 1 duidelijk zijn niet alleen voor de voorjager maar ook voor de rest van de familie als zij met de jachthond te maken hebben. Kies voor een type hondenfluit voor de training, het liefst een fluit met een goede toonvastheid zoals de acme 640 hondenfluit.
Overhaasten Bouw de training stapsgewijs op, de hond moet stapsgewijs de hele oefening leren begrijpen. Bijvoorbeeld als men de hond leert volgen in de tuin dan kan het handig zijn om van een afscheiding gebruik te maken zodat de hond dicht bij u loopt. Als u vervolgens een week later dezelfde oefening doet in een andere omgeving met meer afleiding en bovendien zonder riem dan is de kans op slagen minimaal. Wanneer men de moeilijkheidsgraad langzaam opbouwt zal het voor de hond makkelijker te begrijpen zijn. De hond moet eerst perfect aan een korte lijn zoals de moxon volgen vervolgens mag de hond aan een lossere lijn volgen met minimale afleiding. Geleidelijk kan men de afleidingen verhogen en de riem verwijderen. De kans op succes is met deze wijze vele malen groter.
Elke hond hetzelfde behandelen Honden hebben net als mensen allemaal andere persoonlijkheden en karakters. Wat goed werkt voor een hond kan een negatief effect hebben op een andere hond! Een brutale energieke hond met veel passie moet vaak getraind worden op steadiness, vaak voordat er getraind wordt op apport en de hond mee mag op jacht. Neem je dezelfde benadering bij een rustige jachthond dan kan het jacht instinct soms zelfs ontmoedigd worden.
Luidruchtig voorjagen Honden hebben een uitstekend gehoor, het is dus ook niet nodig om te schreeuwen! Een goede voorjager wordt vaak gekenmerkt door beheerste commando’s niet eindeloos herhaald worden
Gestrest raken Mensen zijn vaak enkel te motiveren voor opdrachten als zij deze opdrachten leuk vinden, dat werkt bij honden ook zo! Training moet relaxt en leuk zijn, zowel voor de hond als voor de jager.

Geduld bewaren is voor de voorjager ontzettend belangrijk. Ongeduldig worden en schreeuwen zullen een averechts effect hebben op de hond. Bovendien voelt een hond aan of de voorjager gehaast of gestrest is. Zoals gezegd zorg dat een training voor de hond ook prettig is, zorg op warme dagen ook voor voldoende water voor de hond, een opvouwbare drinkbak kan dan uitkomst bieden

Geen succes Als een jachthond aan het begin van zijn training vaak geen succes heeft kan het leiden tot het verliezen van zelfvertrouwen. Hiermee verliest de hond ook direct het plezier in de opdracht.

Als een hond herhaaldelijk niet slaagt in bijvoorbeeld een ver apport, maak het apport dan weer wat simpeler zodat de hond weer succes heeft en zijn vertrouwen weer terug krijgt.

Te veel herhaling

Simpele oefeningen zoals een apport in de achtertuin, zijn voor de meeste honden makkelijk te doen. Door dit soort oefeningen te vaak te herhalen verliest de hond interesse omdat de oefening saai wordt. Breng variatie aan in de oefening, oefen op een andere plek of met andere dummies. Wissel bijvoorbeeld je markeer dummy af met een dummy voorzien van een vacht of een dokken mallard, zo blijft de training interessant voor de hond.

Voldoening Ga nooit achterover hangen! Als een topsporter een bepaald niveau bereikt moet hij ook trainen om op niveau te blijven, dit geldt ook voor je jachthond.

Trainen met koud wild

Lang niet iedereen heeft de gelegenheid om op eigen grond of in een eigen jachtveld met wild te trainen. Hoe zit het eigenlijk met de toestemming om met koud wild te mogen trainen?

apport eendBestaat hier een standaardformulier voor? Vervolgens rijst nog de vraag hoe de voorjager aan kan tonen dat het wild legaal is verkregen, zowel tijdens als buiten het geëigende jacht-/beheerseizoen.

Om met je hond ergens te trainen is schriftelijke of mondelinge toestemming van de grondgebruiker (en jachthouder) vereist. Het belangrijkste is dat er toestemming is, ook omdat de grondgebruiker of de jachthouder eerder verhaal zal komen halen dan een BOA. Voor het voorhanden hebben en het voor de hondentraining gebruiken van de wildsoorten is in het jachtseizoen een briefje van de jachthouder voldoende. Het is in principe niet toegestaan om buiten het jachtseizoen (vanaf 10 dagen na het seizoen) wild in het bezit te hebben, tenzij je kunt aantonen dit wild legaal verkregen te hebben. Jagers doen dit via hun jachtakte. Ook een aankoopbon van het wild kan dienen als bewijs. In andere gevallen dient het voorhanden hebben van wild gemeld te worden bij de politie.

Elke voorjager mag met zijn staande hond trainen wanneer hij daartoe toestemming heeft van de grondgebruiker en/of de jachtgerechtigde van een veld. Trainingsvelden kunnen bestaan uit landbouwgronden, industrieterreinen, recreatieterreinen, braakliggende velden en natuurgebieden. De aangewezen personen om toestemming te verkrijgen om hier te trainen, zijn de eigenaren, de grondgebruikers, de beheerders en/of de jachtgerechtigden hiervan. Deze velden kunnen bezet zijn met natuurlijk aanwezige wildsoorten.

Afgezien van de benodigde toestemming mag de voorjager bij het trainen met zijn staande hond de weidelijkheid natuurlijk niet uit het oog verliezen. Gedurende het broedseizoen en vlak daarna, wanneer de jonge faunasoorten nog niet vluchtrijp zijn, wordt er met staande honden geen veldwerk getraind. Dat geldt globaal voor de periode tussen april en half augustus. Dat maakt die periode tot een mooie tijd om gehoorzaamheid en apporteren te verbeteren.

Dummylauncher vergunningplichtig

Dummy launcherIn de Circulaire wapens en munitie (CWM 2018) is vermeld dat voor het voorhanden hebben van alle dummylaunchers een verlof is vereist als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de WWM. Om een dergelijk (draag)verlof voor een dummy-launcher (ten behoeve van het africhten van honden) aan te vragen dient men aan te tonen een ‘redelijk belang’ te hebben om een dummylauncher voorhanden te hebben. Dit redelijk belang kan worden aangetoond door het overleggen van een geldige jachtakte, een lidmaatschapsbewijs van een (jacht)hondenvereniging of een schriftelijke verklaring van het bestuur van een (jacht)hondenvereniging waaruit blijkt dat de aanvrager is aangesteld als hondentrainer. Daarnaast dient de aanvrager aan te tonen dat de eigenaar of beheerder van het terrein waar het africhten van de honden plaatsvindt geen bezwaar heeft tegen het gebruik van een dummy-launcher op zijn terrein.

De aanvrager kan dit aantonen middels een schriftelijke verklaring van de eigenaar van het betreffende terrein of door het overleggen van de eigendomspapieren indien de aanvrager zelf de eigenaar van het terrein is. De vrijwilligers die bij de NOJG actief zijn in de jachthondendiscipline, bijvoorbeeld als trainer, ontvangen jaarlijks een zgn. aanstellingsbrief. Met deze brief kunnen zij dit redelijk belang aantonen. Hoewel het voor individuele jachthondenbezitters lastiger is om een verlof voor een dummylauncher te verkrijgen, kunnen leden van de NOJG een brief aanvragen bij hun vereniging die kan helpen een ‘redelijk belang’ aan te geven. 

Alarmpistolen

alarmpistoolDe Wet wapens en munitie (WWM) deelt alarmpistolen in bij de wapens behorende tot Categorie III. Om voor deze wapens een Verlof (of bij te schrijven op de jachtakte) aan te kunnen vragen dient men aan te tonen een ‘redelijk belang’ te hebben om een dergelijk wapen voorhanden te hebben. Dit redelijk belang kan bijvoorbeeld worden aangetoond door het overleggen van een geldige jachtakte, een lidmaatschapsbewijs van een (jacht)hondenvereniging of een schriftelijke verklaring van het bestuur van een (jacht)hondenvereniging waaruit blijkt dat de aanvrager is aangesteld als hondentrainer. Daarnaast dient de aanvrager aan te tonen dat de eigenaar of beheerder van het terrein waar het africhten van de honden plaatsvindt geen bezwaar heeft tegen het gebruik van een alarmpistool op zijn terrein.

Verlofplichtige alarmpistolen zijn in de praktijk grofweg alle alarmpistolen die de ‘loop’ opening aan de voorzijde hebben en dus de indruk kunnen wekken dat daarmee (kogel)munitie kan worden afgevuurd. De (kleine) alarmpistolen met de opening aan de bovenzijde zijn in de praktijk niet verlofplichtig. De munitie voor de kleine alarmpistolen met de opening aan de bovenzijde is eveneens niet verlofplichtig (korte dichtgeknepen hulsjes).

Deelname aan wedstrijden met in het buitenland gekochte honden

Wanneer men in Nederland woont en in het buitenland een hond heeft gekocht, dient deze hond ingeschreven te worden in het Nederlands Stamboek.

Voor het overschrijven heeft men nodig de stamboom uit het land van herkomst en een Export Pedigree. Beide documenten dienen aangeboden te worden aan de Raad van Beheer (RvB) die dan zorgdraagt voor inschrijving in het Nederlands stamboek.

Zolang deze inschrijving niet is gerealiseerd dient men aan te tonen dat men hiertoe pogingen heeft ondernomen om zich in te kunnen schrijven voor proeven en wedstrijden (kopieën brieven aan RvB etc) 

Deelname aan wedstrijden met aan de staart gecoupeerde honden

brittany-spanielAan de staart gecoupeerde honden worden alleen toegelaten wanneer deze afkomstig zijn uit een land waar dit is toegestaan. Honden die aan de staart zijn gecoupeerd krachtens medische noodzaak, mogen voor jachthondenproeven worden ingeschreven, maar in dat geval dient de medische noodzaak te worden aangetoond d.m.v. een door de betrokken dierenarts ondertekende verklaring. 

Deelname van gecastreerde jachthonden aan proeven van de NOJG

Bij de proeven die door de NOJG worden georganiseerd honden zonder testikels zullen toelaten, maar dat de rasverenigingen deze honden mogen weigeren (ze hoeven het niet te doen). 

Gebruik geweer bij jachthondenproeven

Jachthondenproeven gebruik geweerOnder de WET NATUURBESCHERMING mogen jachtaktehouders hun geweer alleen gebruiken ten behoeve van jacht, beheer en schadebestrijding. Wanneer een jachtaktehouder wordt gevraagd om bij de training, proeven, of wedstrijden*) dient voor het gebruik van het geweer een Verlof (art 28 Wwm) te worden aangevraagd. De NOJG heeft voor haar leden een standaard aanvraagbrief gereed liggen.

*) Met uitzondering van veldwedstrijden, die immers tijdens de ‘normale’ jachtuitoefening plaatsvinden. 

Wild in bezit buiten jachtseizoen

Om eventuele problemen bij het voorhanden hebben van wild (bv. buiten het seizoen ) voor de hondentraining te voorkomen heeft de NOJG een conceptbrief opgesteld. Deze brief kunnen voorjagers gebruiken om de politie in de regio op de hoogte te brengen van het voorhanden hebben van het wild.

  • Klik hier voor de brief in WORD
  • Klik hier voor de brief in PDF 

Uw jachthond mee op reis

Steeds meer jagers jagen ook in het buitenland en nemen ook hun jachthond daarmee naar toe. Ook zijn er steeds meer voorjagers die deelnemen aan jachthondenactiviteiten en –wedstrijden buiten Nederland. Onlangs werd bekend gemaakt dat de regels voor één van de lastigste landen om een hond mee naar toe te nemen, Groot-Brittannië, per 1 januari 2012 gaan veranderen. Een goede reden om de eisen waaraan men moet voldoen om met de jachthond over de grens te gaan weer eens op een rij te zetten. De regels die gelden in de Europese Unie zijn vastgelegd in de Verordening (EG) nr. 998/2003, die in 2004 van kracht werd. 

Reizen in de EU

Hondenvervoer vliegtuigVoor het reizen met honden (maar ook katten en fretten), zowel binnen de Europese Unie (EU) als daarbuiten, dient men in het bezit te zijn van een dierenpaspoort. U kunt het dierenpaspoort aanvragen via uw dierenarts. Daarnaast moet het dier voorzien zijn van een identificatiechip onder de huid. Een tatoeage is per 2 juli 2011 niet meer toegestaan.

Het dier moet tegen rabiës (hondsdolheid) gevaccineerd zijn. Een rabiësinenting is bij een eerste rabiësvaccinatie pas na 21 dagen geldig. Een rabiësvaccinatie is geldig voor 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het gebruikte vaccin. Informatie hierover kunt u krijgen via uw dierenarts, die ook gemachtigd is een aantekening van de vaccinatie te maken in het EU-paspoort.

Het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Zweden maken op dit moment nog gebruik van de derogatie in de Verordening. Hierdoor zijn nog aanvullende eisen van toepassing, zoals het bepalen van de antilichamentiter voor rabiës d.m.v. bloedonderzoek, een wachttijd (tot 6 maanden na bloedtest) en een wormen- en vlooien- of tekenbehandeling. Neem voor meer informatie over de eisen van deze vier landen contact op met uw eigen dierenarts.

Voor het reizen met huisdieren naar het Verenigd Koninkrijk gaat per 1 januari 2012 het een en ander veranderen (zie: http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/). Zo zal de titerbepaling en de wachttijd vervallen. Of ook de teken- en wormenbehandeling (nu 24 tot 48 uur voor vertrek) zal vervallen is nog niet bekend. Zorg er dus voor om regelmatig de informatie op het internet te controleren.

Vaccinatie van dieren jonger dan drie maanden is niet zinvol. De bovengenoemde Verordening biedt daarom de mogelijkheid voor lidstaten om de rabiësenting niet te verplichten. In dat geval kunt u volstaan met een verklaring dat het dier sinds geboorte op de geboorteplek heeft geleefd en niet in aanraking is gekomen met wilde dieren. Desondanks zijn er lidstaten die de invoer van dieren jonger dan drie maanden niet toestaan. Informatie hierover kunt u inwinnen via de ambassade van het betreffende land.

Reizen buiten de EU

Voor het reizen met uw jachthond naar een land buiten de EU dient men er rekening mee te houden dat landen buiten de EU eigen regels hebben voor het toelaten van huisdieren van bezoekers. In sommige landen zal het dier eerst langdurig in quarantaine moeten, andere landen nemen genoegen met een dierenpaspoort, inenting tegen rabiës en identificatie van uw huisdier met chip of tatoeage, mits het EU-paspoort ook nog door de NVWA is gelegaliseerd. Voor legalisatie dient een afspraak gemaakt te worden met het team ‘Certificeren op afstand’ via telefoon (070) 378 68 30. Er zijn ook landen die nog aanvullende eisen hebben, zoals een invoervergunning, bloedonderzoek en/of speciale gezondheidscertificaten. Deze aanvullende certificaten moeten meestal ook door een NVWA-dierenarts worden getekend. De NVWA brengt kosten in rekening voor het ondertekenen van de certificaten. 

Waarschuwingen

reisdocumenten hondenZorg er tijdig voor dat de inenting en reisdocumenten voor het huisdier geregeld zijn. De inenting heeft zijn tijd nodig om te werken en de dierenarts heeft tijd nodig om de documenten in orde te maken. Let er ook op dat sommige entingen maar een beperkte tijd geldig zijn. De douane en verschillende opsporingsdiensten controleren of men zich aan de regels houdt. Wie dat niet doet, is strafbaar en kan worden vervolgd door de officier van justitie. Het kan voorkomen dat dieren voor een kort verblijf naar een land met lagere diergezondheidsstatus wat betreft rabiës reizen en daarna terugkomen naar de EU. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw hond meeneemt op vakantie naar Turkije. In dat geval moet vóór vertrek de antilichamentiter voor rabiës (bloedonderzoek) worden bepaald. Deze titerbepaling is namelijk een eis voor de wederinvoer in de EU.

Print Friendly, PDF & Email