De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
WILDBEHEEREENHEID SUSTEREN/GRAETHEIDE

Schapenvet verspreid door drones voorkomt dat reekalveren slachtoffer worden van maaien

Drone met sproeimiddel – Foto: Torben Spanggaard Frandsen en Thomas Nitschke.

Tekst: Persbericht, DJ, SEGES en Technologisch Instituut

Het is aangetoond dat het sproeien van een middel op basis van schapenvet met een drone een effectieve bescherming biedt tegen maaislachtofferschap van reekalveren tijdens het maaien.

Graspercelen zijn een favoriete schuilplaats voor reewild, waar de kalveren in het eerste deel van hun leven dekking zoeken in plaats van vluchten. Bij het maaien van gras in mei en juni lopen reekalveren het risico om tijdens de oogstwerkzaamheden overreden, gedood of verminkt te worden. Het gedrag van verstoppen in het gras is een goede tegen natuurlijke vijanden, maar desastreus in relatie tot moderne maaimachines. Maaislachtoffers zijn dan ook ieder jaar een terugkerend probleem.

Jægernes Naturfond heeft daarom een ​​project gesteund waarin het Deense Jægerforbund, SEGES Innovation, het Technologisch Instituut en Scandinavische Drone Solutions een praktische methode hebben ontwikkeld om het doden en verminken van reekalveren op graspercelen te voorkomen. – We weten uit eerdere studies en modelberekeningen dat jaarlijks tussen de 10.000 en 20.000 reekalveren het risico lopen gedood of verminkt te worden op graspercelen in Denemarken, zegt senior onderzoeker en wildbioloog Carsten Riis Olesen van de Deense Jagersvereniging.

Omdat een groot aantal reekalverenslachtoffer worden van maaimachines  willen wij heel graag een bijdrage leveren aan het terugdringen daarvan. Ook de landbouwsector verlangt al lang naar een effectieve methode om deze botsingen, die ook een risico op vergiftiging van het grasvoer met zich meebrengen, te kunnen vermijden, net zoals het voor de tractorchauffeur ook een traumatische ervaring is om dieren te raken, aldus nationaal adviseur Torben Spanggaard Frandsen, SEGES Innovatie.

De methode is in de praktijk getest Het onderzoek heeft zich gericht op het ontwikkelen van een praktisch toepasbare methode, zodat de boer in de drukke oogsttijd de kans krijgt om maaislachtoffers in de moderne landbouw te voorkomen. Reekalveren worden door de geit in open weilanden afgelegd en de eerste weken van hun leven dekken ze zich en reageren ze niet op mensen, machines of roofdieren. Het is dit gedrag dat ze erg kwetsbaar maakt tijdens maaien. Het idee van het project is om een ​​afschrikmiddel op het gebied te plaatsen, waardoor de geit het kalf naar een veilige plek verplaatst, zodat de boer de volgende dag kan maaien zonder het risico te lopen een reekalf aan te raken. In het project is 300 ha geselecteerd. graslanden bij Nørreådalen tussen Viborg en Randers. De nacht vóór de plaatsing van het afweermiddel zijn met behulp van drones met thermische camera’s velden met reekalveren gevonden. De volgende dag wordt het TRICO-afweermiddel met een drone in banen van 3 meter breed, 20 meter de velden met reekalveren gesproeid. De volgende nacht vloog er weer een drone met thermische camera’s, zodat de locatie van de reekalveren op de velden weer gevolgd kon worden.

Het afschrikmiddel werkt

Op de 300 ha. de projectdeelnemers troffen in totaal 12 rauwe lammeren aan en na het sproeien met TRICO werden 11 van de 12 rauwe lammeren door de moeder verwijderd.

​- Het laat een statistisch significant effect van het afweermiddel zien als we zowel op veldniveau als op individueel dierniveau onderzoeken, zegt academisch leider Thomas Nitschke, Technologisch Instituut. – We hebben ook geprobeerd te vliegen zonder TRICO te spuiten op een veld met twee kalveren, en er werden de volgende dag nog vier reekalveren afgelegd: dus het vliegen met de spuitdrone zonder TRICO werkte blijkbaar niet afschrikwekkend, voegt hij eraan toe. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het aanleggen van het afweermiddel TRICO een praktische en effectieve methode is om het doden van rauwe lammeren bij het maaien te voorkomen.

– Het is mogelijk om de maaisterfte van reekalveren aanzienlijk te verminderen door gebruik te maken van het afweermiddel TRICO dat wordt ingezet met een sproeidrone, zegt Jens Rahbek, Scandinavische Drone Solutions. – Het onderzoek heeft echter ook uitdagingen geïdentificeerd; de huidige EU-wetgeving voor het spuiten door drones beperkt het gebruik. Maar we werken er actief aan om deze barrières te slechten, voegt hij eraan toe. Het resultaat kan in de toekomst gebruikt worden door boeren of loonbedrijven, waarbij TRICO eenvoudigweg met een drone of een gewone veldspuit in een border rond de velden wordt gespoten, waardoor de reekalveren de volgende dag ruim voordien van het veld wordt gehaald. De verificatie die de projectgroep heeft uitgevoerd met thermische camera’s is bij het dagelijks gebruik van TRICO niet noodzakelijk, maar eenvoudigweg uitgevoerd om de resultaten te kunnen verifiëren.

Het project wordt gefinancierd door Jægernes Naturfond.

 

Lees het volledige rapport in het Deens:

Werkzaamheidsstudie van afstotend middel tegen oogstdoden – door preventieve inzet met een drone

Print Friendly, PDF & Email