HOUTDUIVEN JACHT

Dit is voor veel jagers de mooiste belevenis van het jachtseizoen, zij zijn veelal moeilijk te schieten, zij kunnen verschrikkelijk goed zien en hard vliegen, zeker bij wat harde wind en maken bij onraad de onverwachtste zwenkingen en bewegingen in de lucht. De houtduiven bieden dan ook vaak de mooiste en moeilijkste schoten.

Om op houtduiven te kunnen jagen, in het jachtseizoen op de percelen gedorste korrelmaïs en vooral als er schade wordt toegebracht aan erwtenvelden en gelegerd graan en koolplanten is het vooral van belang dat je goed gecamoufleerd, de juiste lokkers op een goede wijze gebruikt.

De houtduiven op vandaag, zijn altijd zeer alert en het lijkt er vaak op of ze overal ogen hebben, want bij de minste te geringste beweging of verkeerde kleur zwaaien ze al af en komen dan niet onder schot. Ze kunnen heel goed onthouden, hoe de omgeving is veranderd, daarom is goede camouflage heel belangrijk.

De Praktijk:

Ik wil dan ook beginnen met de navolgende woorden over het bejagen van houtduiven.

 Een succesvolle dag begint niet met de laatste nieuwe duivenlokkers of een of andere high tech ontwerp, maar het begint met het kennen van je jachtveld en alles wat er gebeurt”.

 Vluchtlijnen herkennen

Wanneer je in je jachtveld komt, parkeer je de auto en ga je observeren wat er gebeurt.

Het is natuurlijk prachtig om een paar honderd houtduiven te zien die hun krop aan het vol eten zijn, maar dat is nog geen garantie voor een mega dag. Dus niet direct naar het dichtstbijzijnde punt lopen met de lokkers en de jachthut gelijk beginnen met je te installeren.

Een ervaren houtduivenjager blijft in de auto en bekijkt alle bewegingen in de lucht in- en buiten het jachtveld, hierbij is een goede verrekijker van belang. Hier wordt dan niet alleen bepaald, waar de beste positie in het veld is, maar waar de meeste vluchten (vluchtlijn) van en naar het betrokken stuk jachtveld zijn. Hierdoor is kans op succes een stuk groter.

Met een vluchtlijn wordt bedoeld een zgn. route in de lucht, waar langs de houtduiven zich als het ware langs verplaatsen van en naar het betrokken stuk jachtveld. Dus vanaf de plaats waar de houtduiven hun roestplaats hebben en de plaats in het jachtveld waar hun voedsel is, dus daar waar ze eten.

Alleen door het zeer nauw gezet observeren van deze zgn. vluchtlijnen wordt de kans op succes groter. Vaak zijn dat als je jachtveld goed kent altijd vaak de zelfde langs hoge bomen of naar individuele bomen. Meestal ben ik de dag van tevoren al wezen kijken.

Als er al veel houtduiven op het betrokken perceel aanwezig zijn en er vliegen bijna geen duiven van en naar het jachtveld, loop dan naar het betrokken stuk veld en zorg dat de houtduiven opvliegen, ga dan terug naar de auto en wacht de reactie van de houtduiven af. Als niets binnen laten we zeggen 20 minuten terugkomt, wil het zeggen dat de houtduiven naar een ander perceel zijn gegaan en zullen ze nadat hun krop hebben volgegeten naar hun roestplaatsen gaan (winter, herfst en voorjaar en in de zomer naar hun jongen om deze te voeden).

Beste tijdstippen duivenjacht:

 

 • Late voorjaar en zomerperiode:

Houtduiven worden het beste bejaagd in de vroege ochtend +/- een half uur na het licht worden tot ± 09.00 uur (in de zomer) en vanaf 10.00 uur tot ± 12.30 uur en dan vanaf ± 15.00 tot 18.00 uur, dit  zijn  de beste tijden van een goede duiven trek in de zomer.

 • Herfst, winter en vroege voorjaar:

De houtduiven hebben dan een korte dag, ze zullen dus direct bij het eerste daglicht gaan foerageren en gaan dan rusten en komen pas in rond 14.30 uur en later terug voor nog eens te foerageren voordat ze naar hun roestplaats gaan. Dus vooral in de herfst, winter en het vroege voorjaar moet je al op foerageerplaats zijn voor het eerste daglicht en wacht je de houtduiven op, als ze de eerste keer die dag komen foerageren.

Op welk tijdstip van de dag zijn houtduiven het actiefst? Wanneer voeden ze?

 

Wanneer ziet u waarschijnlijk duiven die aan het foerageren zijn?

 • Vraag: Ik ben net begonnen met schieten in mijn jachtveld en zou graag willen weten wanneer houtduiven foerageren en dus naar het veld trekken?

Er is een verschil tussen wanneer ze het meest actief zijn en wanneer u waarschijnlijk meer succes zult hebben.

Op korte winterdagen zullen duiven tot 16 uur hebben doorgebracht in rust, dus begrijpelijkerwijs zullen ze honger hebben bij het aanbreken van de dag, wanneer ze uitvliegen om vaak in grote groepen zullen gaan foerageren. Zoals we allemaal weten, betekenen grote groepen meestal weinig resultaat voor de jager, en dat is ook de belangrijkste reden waarom ik tegenwoordig zelden de moeite neem om mijn geluk te beproeven bij het eerste licht.

Duiven zullen weer willen gaan slapen met een volle maag, dus de laatste paar uur daglicht zijn meestal veel productiever in de winter.

Ik ben altijd verbaasd over de mensen die bij het krieken van de dag opstaan om een half dozijn schoten af te doen op enorme zwermen duiven, om me tegen de middag te vervelen en naar huis te gaan, net wanneer ik dan vaak arriveer om dezelfde houtduiven te schieten, die dan bijna 24 uur niet hebben gefoerageerd en die dan echt suïcidaal kunnen worden om op de lokvogels te reageren en in te vallen.

Daarom is het lokken in de zomer en de herfst veel succesvoller in de middag of namiddag, omdat vogels hun belangrijkste voedsel altijd tot laat op de dag zullen gaan foerageren.

 • Vraag: Is het moeilijker om een houtduif te schieten met een krop vol voedsel dan een die niet heeft gefoerageerd en leeg is?

Dit is een van de vele fantasievolle ideeën over schieten van houtduiven die aanleiding gaven tot het idee dat er zwaardere hagelkorrels nodig zijn om ze netjes te doden.

De theorie hier is dat grotere hagelkorrels door de veren kan slaan en gemakkelijker de vitale organen van een vogel kan bereiken.

Ik heb in mijn tijd genoeg houtduiven geschoten om me geen zorgen te maken over dit soort verhalen en ontdek dat – ongeacht hoeveel voedsel er wordt meegenomen – genoeg van mijn favoriete 32 gram hagelnr 6 en 34 gram en nr 5 erdoorheen komen om duiven te doden. Ik heb geleerd om zo weinig mogelijk te wisselen van het merk van de patronen gewicht en hagelnr’s.

Beste opstelling voor de bejaging

Bij onze ervaring om van tevoren goed te gaan verkennen heeft altijd redelijk wat succes opgeleverd. Je moet namelijk weten, hoe de vluchtlijnen zijn, hierna kies je voor de beste opstelling, goed rekening houdend met de windrichting en hoe hard het waait, en waar zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke dekking. Zoals een greppel, struiken.

Tip: nooit te dicht bij hoge bomen gaan zitten want dan vliegen de duiven, die het niet vertrouwen vliegen eerst naar die bomen en blijven dus buiten schot.

Houtduiven landen bijna altijd tegen de wind in, dus ook daar moet je bij het opzetten van uw lokstal en de plaats van uw hut altijd rekening mee houden.

Vooral is het zaak wanneer de houtduiven invallen, dat ze niet in je hut kunnen kijken, dus de lokkers als zodanig op een afstand van zeker 20 meter neerzetten, dat de hut altijd het laatste staat als de windrichting van links of rechts komt, wanneer de wind van achteren komt is dit altijd het beste de hut in het midden te houden.

De lokkers mogen niet blinken, want de overtrekkende houtduiven zullen gewoon doorvliegen, de beste lokkers zijn altijd de geschoten houtduiven als lokker. PS, zelf gebruik ik veel de Enforcers kunststof lokkers zowel volle als halve, ze zijn net iets groter de kleuren blijven door de speciale coating altijd goed en ze hebben fijne stevige steunen om ze  hoger te plaatsen zodat ze duidelijk zichtbaar zijn, want gezien worden is ook hier belangrijk. De beste opstelling is dan eerst de plastic lokkers en dan naar je toe de geschoten duiven neerzetten, dit kan heel gemakkelijk met een ijzerenstaafje van zo’n 15 -20 cm.  De goede plastic lokkers  zijn de enforcers, deze zijn op het internet verkrijgbaar via diverse webshops in Nederland, zoals bijv: Beter jagen.nl .

 

Maar wat ook belangrijk is als er ander percelen in de buurt zijn waarop ze ook foerageren, probeer deze percelen, door evt. jachtvrienden uit te nodigen, te bezetten, zodat de houtduiven gedwongen worden zich te verplaatsen en zich niet op een plek kunnen verzamelen. Of plaats er kort van tevoren wat stokken met vlaggen dat schrikt voor die dag ook wel af, dit kun je ook doen als het perceel waar je gaat aanzitten veel te groot is

Bij een harde wind zullen de houtduiven veel lager vliegen, dan bij geen of weinig wind. Ik persoonlijk, ga het liefst op de houtduivenjacht, als het harder waait bijvoorbeeld minimaal windkracht 3 tot 4, dan blijven de houtduiven het meeste vliegen en horen ze de schoten niet, daar zij meestal tegen de wind in vliegen. Bij bijna geen wind horen zij die wel en doordat er bijna geen wind is vliegen de houtduiven ook altijd een stuk hoger.

Dus altijd een goede verrekijker meenemen om te zien hoe de duiven zich achter de horizon of langs de boomtoppen verplaatsen, anders denk je dat er helemaal geen houtduiven vliegen. Derhalve is goed verkennen, het halve werk en hierdoor neemt de kans op een mooie houtduivenjacht toe.

Opstelling van de lokkers en hut:

Om de duiven in het bereik van je hut te lokken, kunnen verschillende lokpatronen worden gebruikt. Het basisconcept is om de lokduiven te spreiden terwijl je een corridor en een overzichtelijke ‘landingszone’ maakt waar inkomende houtduiven zich veilig voelen om te kunnen landen, dit is vaak wordt de ‘killingzone’ genoemd en mag niet meer dan 30 meter van je camouflage hut verwijderd zijn om goed en nauwkeurig te kunnen schieten.

De meest populaire opstelling is het hoefijzer-patroon, waarbij de lokvogels in een halfronde cirkel in de wind worden opgesteld, in de vorm van een U en hoe die wordt gebruikt is afhankelijk van;

 • de windrichting,
 • de dekking en
 • de gewassen.

Zie hieronder een aantal voorbeelden van opstellingen met verschillende windrichtingen.

opstelling duivenlokkers

Een aantal tips voor een succesvolle lokpatroon indeling bij het opzetten van een lokstal voor de houtduiven

 1. Pas het lokpatroon  en locatie hut aan, afhankelijk van de windrichting, dekking en gewassen.
 2. De landingszone moet zich op ongeveer 20-25 meter van uw hut bevinden.
 3. Nooit de zijden van de U-opstelling te dichtbij hebben of de duiven zullen niet landen, omdat ze dan eerst in de hut zullen kijken. Laat een goede 30 meter open ruimte zodat de duiven daar de kans hebben waar ze zich veilig voelen om te landen.
 4. Wanneer de wind schuin van achteren komt probeer dan de L opstelling hiermee kun je voorkomen dat de duiven naar de zijkanten gaan invallen
 5. Als je het kunt (niet altijd mogelijk vanwege de locatie), pak dan de wind altijd achter je, zodat de duiven voor je camouflage hut in de wind landen.
 6. Zorg er altijd voor dat de meerderheid van je lokvogels met de kop in de wind staan, maar niet allemaal precies op dezelfde wijze, en stel er een paar onder verschillende hoeken op ook koppeltjes kan, zet alle lokduiven zo’n 1,5 à 2 meter uit elkaar, want als ze te dicht op elkaar staan vallen de duiven of aan zijkant of aan de voorzijde in.
 7. De lokkers dienen voor zo’n 60% met het hoofd in de wind en neerwaarts gericht te zijn. Je moet er vooral voor zorgen dat ze genoeg opvallen, (onderhoud witte hals vlekken met matte witte muurverf is jaarlijks van belang) dus op gelegerd graan op de open stukken of bij een hoog gemaaide stoppel, zo hoog mogelijk zetten, zodat ze ook goed zichtbaar zijn en opvallen.
 8. Voeg geschoten duiven toe aan het patroon, maar overdrijf het niet – als een duif geen duidelijk plaats in het lokpatroon heeft, zullen de duiven zich niet veilig voelen.
 9. Een duivenmolen, turboflapper of bouncer met lokduif vliegend kan voor beweging in de lokstal zorgen, maar als je merkt dat de duivenmolen of flapper of bouncers de duiven afschrikt moet je niet aarzelen om deze weer weg te halen.

Beweging in de lokstal is zo belangrijk.

Duivenmolen

De duiven worden over een afstand van vele honderden meters worden vaak als door een magneet naar de stal getrokken. (Vandaar de Engelse naam). Goed gebruikt is de aantrekkingskracht ongelooflijk!

De driepoot standaard (in hoogte verstelbaar) wordt in de grond gestoken en zorgt voor een stevige basis voor de twee telescopische armen (126cm). Op de uiteinden van het carrousel worden twee geschoten, dan wel twee lokkers, dit kunnen plastic lokkers met vleugels zijn of geschoten houtduiven die dan ronddraaien. (Tip, als je goed geschoten houtduiven speciaal bewaard in de koeling of diepvries en een dag van tevoren er uithalen, zodat ze ontdooid zijn als je deze gebruikt)

De hoogte van de molen en de hoek die de armen maken ten opzichte van de grond is ook verstelbaar zodat de duiven altijd goed zichtbaar boven het gewas draaien.

Turboflapper

De Flapper bootst natuurgetrouw het geflapper met de vleugels na van een invallende duif tussen de andere lokduiven of van een duif die zich een paar meter verplaatst op bijvoorbeeld een graanstoppel. Wordt geleverd met een staartveren spreider voor nog realistischer nabootsing. Hiervoor zijn ook Interval timer voor flapper/duivenmolen 12V verkrijgbaar die iedere 4 à 5 seconden in schakelt en dan weer 4 a 5 seconden uit. Dit brengt wat rust in de lokstal en ziet heel natuurlijk uit, af en toe vliegt een duif fladderend even omhoog om zich iets wat te verplaatsen en gaat dan weer zitten.

Bouncher met vliegende duif

The Enforcer Flying Pigeon (per 2 stuks verkrijgbaar bij Beter jagen.nl)

De Enforcer vliegende duif is de nieuwste aanwinst bij de Enforcer duiven. Ze zijn ontworpen om natuurlijk te bewegen op het zachtste briesje tot een krachtige wind net zoals een echte houtduif zou vliegen. De Enforcer vliegende duif wordt geleverd met een uniek, snel bevestiging systeem dat niet alleen verticale beweging toestaat maar ook zijdelingse om de grillige vlucht van een echte houtduif na te bootsen.

Ze worden geleverd met speciaal ontworpen, 3-delige flexibele glasvezel staven die in elkaar passen en ervoor zorgen dat de bewegingen van de duif al op honderden meters zichtbaar is. Steek het meegeleverde buisje stevig in de grond en steek de bouncer erin. De Flyer kan nu vrij op de wind meedraaien. Op deze zwieper wordt de duif met gespreide vleugels bevestigd door het bewegend pijpje aan de duif op de zwieper te bevestigen.

Vanzelfsprekend zijn ze net als de Enforcer pro duiven perfect uitgevoerd met oog voor nauwkeurige details.

Afwijkend van andere zwiepers/bouncers ziet een aanvliegende duif eerst de lokduif en niet eerst de stang waarop deze is bevestigd.

Geen echte duif in de vriezer om op een bouncer te zetten? Neem maar de Enforcer flying pigeon: ze werken net zo goed!

Overtuig uzelf en bekijk de video !

 

Houtduiven die geschoten zijn kunnen als aanvulling tussen de plastic lokkers geplaatst worden, U plaatst ze op het veld met een cradle of gebogen ijzeren staafje zoals (oude fietsspijk) of (vorkje) onder de kop of snavel. Aldus in het veld neergezette duiven hebben een sterke aantrekkingskracht op de overvliegende soortgenoten.

Indien al een paar duiven heb geschoten kun je ook een of twee duiven met gespreide vleugels en staartveren op de grond leggen alsof het lijkt of deze net zijn ingevallen.

Zie hiervoor de verschillende opstellingen van de lokkers in bepaalde vormen die duiven herkennen. De duiven dienen minimaal 1 tot 2 meter uit elkaar te staan, ze vallen niet graag in waar de lokker te dicht op elkaar staan. Ook vliegen ze niet graag over de lokkers naar je toe, dan vallen ze aan de buitenkanten in, houd daar dus rekening mee, waar je de hut opzet of gaat zitten in de maïs of andere dekking.

Mijn voorkeur gaat uit van echte houtduiven als lokker te gebruiken vooral op de duivenmolen. Het is daarom handig om in de vriezer hiervoor een aantal geschoten houtduiven te bewaren als lokkers voor de jacht. Indien je de geschoten houtduiven als lokker gebruikt, wat mijn grootste voorkeur heeft en deze goed opvallend wat hoger van de grond wil plaatsen, wat heel goed kan als Cradles gebruikt om ze op te zetten, zodat deze duidelijk zichtbaar worden, dit is vooral belangrijk op gedorste maïs waar de stoppels hoog zijn afgesneden op of bij staande erwtenvelden of in legerend graan. Dit kun je ook heel goed doen met behulp van glasfiberstokken (die kun je in ieder tuincentrum krijgen) van +/- 70 tot 80cm. Je spiets de houtduiven erop door het stokje van achteren door de duif en de hals heen in de kop, dan hangt de duif in de wind en ze bewegen zelfs met de wind, wat dus heel aantrekkelijker is voor andere houtduiven.

Wanneer en hoe de houtduif schieten bij de lokstal:

Schiet nooit te ver als je niet zeker bent dat het schot dodelijk zal zijn.

Schiet pas op de houtduiven, indien ze boven de lokkers zijn ( 20 tot 30 meter), dan kun je ook gemakkelijk opstaan en vooral goed kijken en rustig schieten daar je op deze afstand met de huidige staalhagelpatronen, vaak ook direct dodelijk treft. Denk hierbij ook altijd om met de juiste snelheid van de duif mee te zwaaien en dat je altijd wat voorhoudt, want dat zijn de meest fouten die bij de duiven gemaakt worden. Een invallende duif heeft toch nog altijd een snelheid van zo’n 50 tot 60 km per uur.

Zie het overzicht wat een globale aanduiding is hoever je voor moet houden, e.e.a. afhankelijk van de snelheid patroon en duif en afstand.

Boomhaaksteunen houtduiven.

Nieuw zijn de zelfontworpen steunen voor lokduiven die je in de bomen kunt hangen op de draden van een weiland en die hun contragewicht in balans blijven ondanks sterke wind. De resultaten zijn zeer goed te noemen. Je maakt deze van een lang draadeind (te verkrijgen bij de bouwmarkt als gamma etc.) Je buigt deze als een vraagteken, boven op de buiging las je dan een pin die door de gehele lokker moet passen en aan de onderzijde een stukje buis die voor het evenwicht moet zorgen dus van voldoende grootte, doorsnee en gewicht, zodat je er gemakkelijk een stok of uitschuifbare hengel in kunt steken om ze te plaatsen, maar ook gemakkelijker uit de boom kunt halen, als je deze boven je hoofd hebt.

 

Aanbevolen wapens en munitie:

Jachtgeweren: Kaliber 12, 16 of 20, mijn voorkeur gaat uit van een kaliber 12 met verwisselbare chokes, hiermee kun je altijd aanpassen aan het wild, het terrein en de afstand waarop geschoten wordt. Afhankelijk van de schietafstand zijn de huidige staalhagel met een kwart of half chokes te verkiezen. Als patroon dient het een snelle hagelpatroon te zijn zoals de Gamebore gold of waar ik heel goede ervaringen mee heb is de RC Camouflage patroon die gecoate hagel heeft die een veel beter schotbeeld hebben en dat in hagelgrootte verkies ik 5

Klein kaliberbuks:

De houtduif mag je ook bejagen met een klein kaliberbuks (kaliber .22). Echter dit is naar mijn mening een stuk gevaarlijker als met het gewone jachtgeweer, je moet het gevaar vooral niet onderschatten hoever die kogeltje kan gaan (+/- 2km), nadat je op een zittende duif in een boom schiet, als je op een op de grond zittende duif schiet is het gevaar een stuk minder omdat deze zich dan in de grond boort. Er is namelijk voldoende restenergie over als de kogel het duivenlichaam heeft doorboort om nog bijzonder gevaarlijk te zijn. Schiet dus alleen op duiven met de kk.buks als er een zgn. natuurlijke kogelvanger aanwezig is ( grond, glooiing). Het schieten van hoog naar laag verdient de voorkeur. Het projectiel zal dan altijd binnen redelijke afstand in de grond verdwijnen. Indien er trek is in een bepaalde boom of bomenrij dan kan men indien goed gecamoufleerd, ook met een flobert heel wat duiven schieten, met de zgn. “eikeltjes” daar deze zeker tot 30 tot 50 meter dodelijk kan zijn, het bijna geen knal veroorzaakt, zullen de duiven weer sneller terugkeren.

Camouflage hut en kleding:

De perfecte camouflage is nog belangrijker in de vergelijking met de zomer, zijn er nu weinig goede schuilmogelijkheden voor een goede opstelling.

Het kunststof camouflagenet dat licht van gewicht is en goede dekking geeft is nu helemaal ingeburgerd bij de duiven- en kraaienjacht. Het gemakkelijkste is natuurlijk een mais of een goede rietkraag of natuurlijke dekking van struiken of bomen. De huidige zogenaamde Camouflage stealth netten zijn zeer goed te noemen, door het gebruik van een twee lagen techniek, kun je perfect naar buiten kijken, maar niet van buiten naar binnen. De binnenlaag bestaat uit een fijne maas, de buitenlaag uit grover gaas met een print van 3D kleuren blaadjes motief. In combinatie met verstelbare steunen en klemmen kan snel en gemakkelijk een perfecte hut worden opgezet.

Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren: zomer (rijpe tarwe, mais, stro), herfst (donkergroen/bruin), winter (wit/grijs) en lente (frisser groen/bruin). lichtgewicht, 100%polyester en rotvrij

Voor een 2 persoons-hut heb je tenminste 2 netten nodig van tenminste 6 meter lang en 1, 5 meter hoog zodoende heb je altijd voldoende plaats en ook voor de hond en evt. geschoten duiven voor 1 persoons-hut heb je met 2 stuks van 4 x 1,5 m voldoende Hierbij je dan ook minimaal 4 tot 8 verstelbare aluminiumstokken nodig Deze verstelbare poten van aluminium zijn ideaal om bijvoorbeeld uw stealth camouflage net aan te bevestigen. Doordat de poten verstelbaar zijn ze praktisch in elke omgeving te gebruiken. De plastic lijmklemmen dienen goed te klemmen op de stokken om het camouflagenet goed te kunnen vastzetten vooral in de wind

Als het veld en de vluchtroute het toelaten krijg je het beste resultaat door de camo-hut tegen begroeiing aan, in een greppel of midden in halfhoog gras of riet te plaatsen.

Achterzijde dient altijd hoger te zijn dan de voorzijde (geen silhouet) en veelal worden ook een paar afgeknipte, bebladerde takken of bosjes begroeiing/riet tegen zij- en achterkant van de hut gezet. (mogen best op sommige plaatsen hoger dan de bovenzijde van de hut zijn). Voor het bevestigen van het camouflagenet aan de netsteunen worden plastic lijmklemmen gebruikt, hierdoor wordt het net niet beschadigd en kan strak gespannen worden

Men zegt wel een duif en kraai hebben op iedere veer een oog.

Camouflage pet/kleding en eventueel gezichtsmaskers zijn wenselijk. Vaak worden ook geweer en de (witte) handen gecamoufleerd. Zorg voor een goede stoel, liefst met draaizitting. Tot het laatste moment achter het net weghouden, hoe minder beweging hoe beter. Hut en stal staan goed als de duiven gewoon bij de lokkers invallen !

Verzorging geschoten wild: 

Vooral bij warm weer, zorg dat er geen vliegen bij kunnen komen, afdekken met bijvoorbeeld een jutezak of netje dat wel de lucht doorlaat, maar niet de vliegen, is dan van belang.

Honden bij de duivenjacht:

Bij de duivenjacht op gelegerd graan en daar waar veel dekking is bijvoorbeeld maïs heb je vooral een goede apporteur nodig. Omdat een houtduif los in de veren zit, zal de hond “zacht” moeten apporteren, anders blijven er te veel losse veren in het veld achter. Deze schrikken overvliegende duiven af. Om dat risico te beperken is het dan ook beter om dichtbij gevallen duiven met de hand te rapen.

De hond komt alleen in actie bij duiven die in de dekking vallen of te ver uitzeilen. De hond moet leren om plastic lokkers en geschoten duiven, die reeds als lokker gebruikt worden te negeren en niet meer te apporteren (dit is vaak moeilijk). Om deze problemen te voorkomen is het aan te raden om alle dode duiven in de buurt van de lokkers zelf op te rapen en de losse veren te verwijderen.

BELANGRIJK DENK OOK AAN VOLDOENDE WATER VOOR UW HOND, VOORAL IN DE ZOMER HEEL BELANGRIJK.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.