Voorwaarden

Jachtverlof

 • U moet minstens 18 jaar zijn.
 • U moet geslaagd zijn voor het theoretisch jachtexamen en het praktisch jachtexamen.
 • U moet een aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht (jachtverzekering) hebben afgesloten.
 • U mag geen ernstige veroordelingen op uw naam hebben staan.
 • U moet de Vlaamse jachtbelasting en eventueel de provinciale jachtbelasting betalen.

Jachtvergunning

U moet een jachtverlof hebben en ook de Vlaamse jachtbelasting (en eventueel een provinciale jachtbelasting) betalen. U kan dan een jachtvergunning aanvragen voor iemand die u wil uitnodigen voor de jacht.

De persoon die u uitnodigt voor de jacht moet

 • minstens 18 jaar zijn
 • buiten Vlaanderen een jachtverlof hebben
 • fysiek en psychisch in aanmerking komen om te jagen in Vlaanderen.

Procedure

Documenten voor jachtverlof

Om een jachtverlof aan te kunnen vragen, hebt u onderstaande documenten nodig.

 • Getuigschrift van slagen voor theoretisch en praktisch jachtexamen ((opent in nieuw venster))
  of
  • een Vlaams jachtverlof geldig voor het voorgaande jachtseizoen
  • of een Waals of Luxemburgs jachtverlof van het huidige jachtseizoen
  • of een Nederlands jachtakte voor het huidige jachtseizoen.
 • (als u geen rijksregisternummer hebt) recente foto van uzelf
 • uittreksel uit het strafregister of een geldig jachtverlof uit Wallonië, Nederland of Luxemburg
 • attest van medische en psychische geschiktheid

 • geldig verzekeringsgetuigschrift

 • (als u niet via het e-loket betaalt) betalingsbewijs. In de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg moet u ook een provinciale belasting betalen. Voeg daarvan een bewijs van de uitgevoerde betaling bij uw aanvraag. Deze provinciale belasting kunt u niet via het e-loket betalen.

Op de website van het Agentschap Natuur & Bos vindt meer details over alle documenten die u nodig hebt om een jachtverlof aan te vragen ((opent in nieuw venster))

Documenten voor jachtvergunning

Om een jachtvergunning aan te kunnen vragen, hebt u de volgende documenten nodig:

 • bewijs van bekwaamheid om te jagen (een kopie van het geldig jachtverlof van het land waar de genodigde woont of verblijft)
 • recente pasfoto van de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is
 • verklaring van degene die het jachtverlof aanvraagt dat de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is, fysiek en psychisch in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderen. Ook zijn/haar voorgeschiedenis wordt bekeken (geen ernstige veroordelingen). Deze verklaring is opgenomen in het aanvraagformulier.
 • als de genodigde geen rijksregisternummer heeft, een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs
 • (als u niet via het e-loket betaalt) betalingsbewijs. In de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg moet u ook een provinciale belasting betalen. Voeg ook daarvan een bewijs van de uitgevoerde betaling bij uw aanvraag.

Op de website van het Agentschap Natuur & Bos vindt u meer details over alle documenten die u nodig hebt om een jachtvergunning aan te vragen ((opent in nieuw venster))

Aanvraag indienen

U kunt het jachtverlof of de jachtvergunning op twee manieren aanvragen.

 1. Via het E-loket Fauna en Flora ((opent in nieuw venster)), waar u ook meteen de belasting kunt betalen of een bewijs kunt opladen dat u via overschrijving betaald hebt. U vindt in dat e-loket ook een handleiding. Aanvragen via het e-loket is alleen mogelijk voor Belgen.
 2. Bij het arrondissementscommissariaat van uw provincie (PDF bestand opent in nieuw venster) per post of per mail. In de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg kan het ook aan het loket. In dit geval moet de belasting worden betaald via overschrijving en moet u ook een aanvraagformulier invullen.

Op de website van het Agentschap Natuur & Bos vindt u meer details over de procedure

Bedrag

 • Een jachtverlof kost 150 euro. Een jachtverlof waarmee u alleen op zondag mag jagen, kost 105 euro.
 • Een jachtvergunning kost 40 euro.

Sommige provincies rekenen ook nog een provinciale belasting (PDF bestand opent in nieuw venster) aan.

Op de website van Agentschap Natuur & Bos vindt u alle details over betaling voor het jachtverlof ((opent in nieuw venster)) en betaling voor de jachtvergunning ((opent in nieuw venster)).

Wetgeving

Het Jachtdecreet van 24 juli 1991. Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving ((opent in nieuw venster)) sterk vereenvoudigd.