Handwijzer afnemen en inleveren Trichinemonsters.

Na het afschot van een wild zwijn is conform de ontheffing provincie Limburg verplicht om het wild zwijn te laten keuren door een gekwalificeerd persoon.

Deze neemt dan de zgn trichinemonsters uit het middenrif of van de voorpoten van het wild zwijn, zie hieronder de nieuwe handwijzer opgesteld door de KNJV in overleg met de Fbe Limburg.

Waar snij ik het monster uit een wild zwijn?

Voorpoot en/of middenrifpeiler.

(Per monster minimaal 100 gram)

Zo ziet een perfect monster eruit, zonder vet, huid,haren.

Hoe verpak ik het?

Het Wildmerk (voorbeeld WZ 0000) wordt op dezelfde wijze als bij ree aan het dier bevestigd en blijft daar in zitten. Het nummer van het wildmerk wordt met watervaste stift op de plastic verpakking geschreven zoals onderstaand.

Het nummer van het wildmerk wordt ook op het formulier van de Gezondheidsdienst Dieren geschreven en in een afsluitbare plastic zak verpakt. Daarna gaan de monsters in de grote zak, sámen met het formulier van de GD.

Indien het mailadres van de jager goed wordt genoteerd op het formulier krijgt men de uitslag via mail.

Begeleidingsbiljet:

Dit kan men bij de GD downloaden, invullen en bij het monster voegen. Dit wordt ook nog per inleveradres via de mail individueel aan ontheffinggebruikers toegezonden.

Er zijn in Limburg 4 inleverpunten waar je de monsters kunt aanleveren, deze zijn bekend bij de Wildebeheereenheden en de zwartwildcoördinatoren hiervan.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.