Jachtakte Duitsland

Aanvraag procedure voor Jachtakte Duitsland

Om in Duitsland te kunnen jagen moeten Nederlandse jagers een Duitse jachtakte hebben.

Jagdschein-200x200Er zijn 3 mogelijkheden voor de Nederlandse Jager om een Duitse  jachtakte in Duitsland te verkrijgen;

 1. Als u maar een of een paar keer wordt uitgenodigd voor de jacht als gast, dan kan worden volstaan met een “Ausländertagesjagdschein” (geldigheid voor 14 dagen);
 2. Als u vaker in naar Duitsland jaagt, kunt u beter een “Ausländerjahresjagdschein” (geldigheid voor 1 jaar) aanvragen.
 3. Ben u zelf jachthouder in Duitsland of combinant in een Duitse jacht dan is het mogelijk of zelfs verplicht (jachthouder) om een jachtakte voor drie achtereenvolgende jaren te hebben of te verkrijgen (Ausländerderjahresjagschein). De Pachter moet ‘pachtfähig’ zijn, dit wil zeggen dat hij/zij tenminste over drie Jahresjagdscheine beschikt moet hebben alvorens te kunnen pachten.

Als Nederlandse jachtpachter  van een jachtrevier moet je op tenminste 1 April van elk jaar over een geldig Duitse Jagdschein moet beschikken . Voldoe je hieraan niet, dan is het Jagdpachtvertrag van rechtswege ontbonden. zie hiervoor de navolgende link;
http://www.wildundhund.de/r30/vc_content/bilder/firma438/jagdschein_verlaengern_jaeger_vor_gericht_wild_und-hund.pdf

Jachtakte (Jagdschein)

Als u als gast wordt uitgenodigd voor de jacht in Duitsland, zorgt meestal de gastheer voor het aanvragen van de benodigde jachtakte. Hij dient voor zijn gast een z.g. “Ausländertagesjagdschein”  aan te vragen bij de voor zijn jachtgebied verantwoordelijke overheid. Deze tagesjagdschein is 14 dagen geldig.

PS; (doet hij dat zelf niet, dan moet u in het Kreisgebied, waar het jachtgebied is gelegen, een aanvraagformulier (zie een voorbeeld van de kreis Heinsberg; Jagdscheinantrag ) opvragen, dit kan nu ook vaak via de  internetwebsite van het betreffende Kreisambt, het indienen moet u zelf bij het betreffende Kreisambt doen. Het dient mede ondertekend te worden door de gastheer en u dient ook direct te betalen bij ontvangst van de Duitse jachtakte)

Voor de aanvraag  van een Duitse jachtakte bij de Duitse overheid dient de aanvrager met gunstig gevolg een erkend jachtexamen te hebben afgelegd zoals bedoeld in artikel 39, eerste lid, onder c, van de Ffw en  altijd over een Nederlandse jachtakte te beschikken en je gastheer dient over de navolgende gegevens te beschikken :

 • kopie van de geldige Nederlandse akte;

 • twee pasfoto’s;

 • naam, adres, woonplaats, geboortedatum en beroep van de gast;

 • bewijs van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering jacht (WA jacht), van een in Duitsland gevestigde maatschappij. (Een dergelijk bewijs kunt u opvragen bij u verzekeringsmaatschappij of als u  deelnemer aan de NOJG WA jacht verzekering bent, kunt deze verklaring zelf gratis voor 3  jaar krijgen op te vragen bij het bureau van de NOJG of de KNJV WA jacht verzekering kunt u deze gratis verkrijgen bij het bureau van de KNJV, leden van de KNJV kunnen deze drie jaar durende verzekering afsluiten door driemaal de verschuldigde premie van hun verzekering over te maken. Zij zijn dan ook in Nederland (en Europa) voor drie jaar verzekerd, voor beide verenigingen geldt u in die periode ook lid van de vereniging blijft);

 • periode waarvoor de akte wordt aangevraagd;

 • en bij het aanvragen van een eenjarige of driejarige akte het orgineel diploma van het Nederlandse jachtexamen, afgelegd na 1 januari 1978 (noot*; een jager die geen examen heeft gedaan en dus voor 1978 al in het bezit was van een jachtakte en dus in de zgn overgangsregeling viel, komt hiervoor niet in aanmerking en kan dus ook geen jacht zelf pachten in Duitsland, dit kan echter per  Bundesland anders geregeld zijn, of zij moeten alsnog het Nederlandse of Duitse jachtexamen afleggen.)

Hoewel elk jaar meerdere “tagesscheinen” zijn te verkrijgen, wordt er per keer slechts één akte verstrekt, dit is een groen boekje, waarvan verschillende jaren van gebruik van gemaakt kan worden. Voor elk bezoek dient deze “tagesschein” opnieuw te worden aangevraagd en wordt de periode van gebruik ingevuld op de nog openstaan invulvakken.

In Nederland is het wapenbezit en ook het gebruik van een wapen voor de jacht in één document geregeld. De meeste landen kennen voor bezit en gebruik twee afzonderlijke documenten. Een Duitse Jagdschein is dus alleen om te jagen, er staan dan ook geen wapens op vermeld. Duitse jagers hebben voor het wapenbezit, een Waffenbesitzkarte. Nederlandse jagers moeten dus daarom ook altijd met de jagdschein, de Nederlandse akte kunnen tonen, waarop te gebruiken wapen(s) is/zijn vermeld.

De Jagdschein geeft dus geen toestemming om wapens te bezitten, of te kopen. Nederlanders kunnen alleen, wanneer zij in Duitsland een officieel woonadres hebben, een Waffenbesitzkarte aanvragen.

Lenen van een wapen van een Duitse jager.

In Nederland is het lenen van andermans wapen op jacht niet toegestaan of er moet een aantekening hiervan gemaakt zijn op de beide jachtakten van zowel de bruiklener en de bruikleenverstrekker. Het is een Nederlandse jager, die in het bezit is van een Ausländerjagdschein, dan staat deze Jagdschein volgens paragraaf 13 lid 4 van de wapenwet gelijk aan een Waffenbesitzkarte. De Nederlandse jager mag dus (met Ausländerjagdschein), het wapen van een Duitse jager lenen. De Nederlander moet dan echter wel een door de bruikleenverstrekker opgestelde schriftelijke en gedateerde bruikleenverklaring bij zich hebben, waaruit de periode van deze bruikleen blijkt, dit is ook nodig voor zijn WA verzekering.

Europees Vuurwapenpaspoort (EVP) noodzakelijk?

vuurwapenpaspoortDuitsland behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dit betekent dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europees Vuurwapenpaspoort (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en geldt tevens als vervoersbewijs voor de landen van de EU.

Bron

Deutscher Jagdschutz-Verband (D.J.V.), Johannes-Henry Strasse,26, D-5300 Bonn 1.
Tel.: (+) 49 228 949 0613
Fax.: (+)49 228 949 0641
e-mail: DJV@Jagdschutzverband.de
websites: http://www.jagd-online.de/
http://www.newsroom.de/
http://www.jagdnetz.de/

Per Bundesland zijn er verschillen in de jachtwetgeving. Dit heeft o.a. gevolgen voor de bejaagbare soorten en de openingstijden van de jacht maar ook het verkrijgen van een jahresschein of dreijahresschein.

Kosten van de verschillende jachtakten zijn bijvoorbeeld in NRW;

 • Einjahresjagdschein = € 65,00
 • Zweijahresjagdschein = € 110,00
 • Dreijahresjagdschein = € 155,00
 • Jahresjagdschein für Jugendliche = € 35,00
 • Zweijahresjagdschein für Jugendliche = 60,00
 • Tagesjagdschein = € 22,50
 • Einjahresfalknerjagdschein = € 35,00
 • Zweijahresfalknerjagdschein = € 60,00
 • Dreijahresfalknerjagdschein =€ 80,00
 • Tagesfalknerjagdschein = € 22,50
 • Jahrejagdscheindoppel =€ 15,00
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.