De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Aantal hectares jachtgebied in Vlaanderen neemt toe

Aantal hectares jachtgebied in Vlaanderen neemt toe

 

Steeds meer percelen worden opgenomen in een jachtplan. Dat blijkt uit een analyse van Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), de grootste belangenvereniging van de 12.000 Vlaamse jagers.

Een jachtplan is geen statisch gegeven. Elke dag zet Hubertus Vereniging Vlaanderen zich met haar leden in voor het verbeteren van jachtplannen. Tussen 2018 en 2024 werden in Vlaanderen aanzienlijke veranderingen aangebracht: liefst 37.000 ha aan jachtgebied werd toegevoegd, vooral bossen, braakliggende terreinen, akkers en weiden. Tegelijkertijd werd 35.330 ha ‘uitgekleurd’, vooral in woongebieden. Hoewel jagen niet toegestaan is in woongebieden, werden deze percelen daar historisch gezien ingekleurd bij de oorspronkelijke opmaak van de jachtplannen in Vlaanderen.

Wat zijn de voordelen?

Een van de belangrijkste redenen om een perceel in te kleuren als jachtgebied is om effectieve methodes te kunnen toepassen om schade door jachtwild te verhinderen. In een goedgekeurd jachtplan mag de jager op vraag van de eigenaar immers een brede waaier aan maatregelen toepassen om overlast te verhinderen:

• Druk- en aanzitjacht op everzwijnen;

• Fretteren op konijnen;

• Kastvallen en trechtervallen voor vossen en kraaiachtigen;

• Jacht voor de voet op kleinwild;

• Eieren rapen en schudden van ganzen;

• Aanzitjacht op reeën;

• …

Centraal staat daarbij overleg en consensus tussen de eigenaar en de jager. Grondbezitters vinden in de jager een lokale en betrouwbare partner om samen te werken aan een betere natuur en het voorkomen van schade door jachtwild. Dat hoeft niet altijd in het kader van jacht en faunabeheer te zijn. De jager heeft als natuurbeheerder immers ook verstand van:

• Plantgoedbescherming bij jonge bosaanplant;

• Het verhinderen van overlast rondom de woning door steenmarters;

• Advies en hulp bij de aanleg van akkerstroken en aanplant van houtkanten;

• Plaatsen van nestkasten voor bijvoorbeeld torenvalk, steenuil, bosuil;

• Opsporen van wild in percelen die gemaaid gaan worden ter voorkoming van maaislachtoffers;

Door een perceel te verpachten voor de jacht, staat de eigenaar bovendien in rechtstreeks contact met de jager. De jager kan de eigenaar zo aan een lokaal en ecologisch verantwoord stukje wildbraad helpen. Een kortere keten dan de jacht bestaat niet.

Overheid kleurt op grote schaal jachtgebieden in

Ook de overheid kleurt haar gronden in als jachtgebied en dit op grote schaal. Dikwijls om daar zelf op te laten jagen (denk maar een drukjachten op everzwijn) maar ook om uit een brede waaier aan maatregelen te kunnen kiezen mocht er schade dreigen door jachtwild. Het is een preventieve maatregel die niet alleen de veiligheid en het welzijn van mensen beschermt, maar ook helpt bij het behoud van het natuurlijk evenwicht.

Hubertus Vereniging Vlaanderen stelt de jachtplannen beschikbaar op haar website. Elke burger kan daar zijn eigendommen opzoeken. Indien het perceel niet is ingekleurd en de burger wil genieten van de voordelen om in een jachtgebied te liggen, dan kan hij het perceel via deze weg laten inkleuren.

Bron: Hubertus Vereniging Vlaanderen

HVV is de enige belangenvereniging voor de jacht en jagers in Vlaanderen en vertegenwoordigt een ruime meerderheid van Vlaamse jagers. HVV is de officiële gesprekspartner op het gebied van jacht voor de Vlaamse Overheid.

Print Friendly, PDF & Email