Formulieren Wapens

Formulieren wapens

Eenheid Politie Mailadres
Noord-Nederland ATK.WPBR.korpscheftaken.noord-nederland@politie.nl
Oost-Nederland ATK.WPBR-gelderland-midden.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
ATK.WPBR-gelderland-zuid.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
ATK.WPBR-noordoost-gelderland.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
ATK.WPBR-ijsselland.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
ATK.WPBR-twente.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
Midden-Nederland ATK.WPBR.korpscheftaken.midden-nederland@politie.nl
Noord-Holland ATK.WPBR.korpscheftaken.noord-holland@politie.nl
Amsterdam ATK.WPBR.korpscheftaken.amsterdam@politie.nl
Den Haag ATK.WPBR.korpscheftaken.den-haag@politie.nl
Rotterdam ATK.WPBR.korpscheftaken.rotterdam@politie.nl
Zeeland - West-Brabant ATK.WPBR.korpscheftaken.zeeland-west-brabant@politie.nl
Oost-Brabant ATK.WPBR.korpscheftaken.oost-brabant@politie.nl
Limburg ATK.WPBR.korpscheftaken.limburg@politie.nl
Voorhanden hebben van een wapen Het voorhanden hebben van een vuurwapen is in Nederland aan zeer strenge eisen gebonden, die zijn vastgelegd in de Wet, Circulaire en Regeling wapens en munitie (respectievelijk Wwm, Cwm en Rwm) NIEUW FORMULIER WM3Mede als gevolg van wijziging van de Wet wapens en munitie (Wwm) in verband met de implementatie van een EU-richtlijn heeft de politie het aanvraagformulier wapenverlof WM3 aangepast en inmiddels ook al in gebruik genomen. Bij deze wordt iedereen vriendelijk doch dringend verzocht om per direct het nieuwe formulier te gaan gebruiken. In verband met alle wijzigingen zal een ‘oud’ formulier WM3 niet meer in behandeling kunnen worden genomen. ">Klik hier voor het downloaden van het nieuwe formulier WM3.
Het is niet ongebruikelijk dat verlof- of jachtaktehouders gemeenschappelijk gebruik willen maken van één of meerdere vuurwapen(s). Tegen het gemeenschappelijk gebruik van vuurwapens is geen bezwaar wanneer dit het toezicht en de controle op de naleving van wapenwettelijke voorschriften niet in gevaar brengt. Daarom moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. Slechts één verlof- c.q. jachtaktehouder (A) is bevoegd het wapen thuis te bewaren (voorhanden te hebben). Dit houdt in dat de andere verlof- c.q. jachtaktehouder (B) die het wapen op zijn verlof respectievelijk jachtakte vermeld heeft staan, het wapen – alvorens hij dit gaat gebruiken voor het doel waarvoor hem een verlof respectievelijk een jachtakte is verleend – eerst bij A moet ophalen om het na gebruik terstond weer bij A terug te brengen; 2. De verschillende verloven c.q. jachtakten moeten ten aanzien van het gemeenschappelijk wapen onderling naar elkaar verwijzen en moeten aangeven wie van de verlof- c.q. jachtaktehouders bevoegd is het wapen thuis te bewaren; Een wapen dat vermeld staat op twee verloven of jachtakten telt bij de A-houder (dit is dus degene die het wapen voorhanden heeft op het moment dat het wapen niet gebruikt wordt voor de beoefening van de schietsport of de uitoefening van de jacht door de B-houder) mee voor het maximum aantal wapens dat hij of zij (op grond van artikel 43 van de RWM) voorhanden mag hebben. Bij de B-houder (dit is dus degene die het wapen leent van de A-houder en na gebruik terstond weer bij A terug brengt) telt het wapen niet mee voor de bepaling van het maximum aantal wapens dat hij of zij voorhanden mag hebben. Het aantal wapens dat met gebruikmaking van deze constructie op een verlof c.q. jachtakte mag worden vermeld bedraagt maximaal 10 voor een verlof en maximaal 12 vuurwapens voor een jachtakte. Indien meerdere personen binnen een huishouden op grond van hun respectievelijke wapenverloven, allen bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van alle binnen het huishouden aanwezige vuurwa- pens, mogen deze vuurwapens in dezelfde kluis worden bewaard. Dit geldt uitdrukkelijk niet wanneer de verschillende personen binnen het huishouden op grond van hun wapenverloven bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van verschillende wapens. Hiervoor is een speciaal formulier ontworpen waarop de A-houder tekent voor de toestemming voor het medegebruik en de medegebruiker het wapen kan laten bijschrijven op zijn jachtakte: Download:
Aanvraagformulier consent tot binnenkomen voor wapens en munitie die:  1. in het vrije verkeer van de EU worden gebracht  2. onder de douaneregeling tijdelijke invoer of actieve veredeling worden gebracht  3. worden overgebracht en opgeslagen onder douaneverband1 of weder uitgaan naar een EU-lidstaat  4. afkomstig zijn uit het vrije verkeer van een EU-lidstaat  5. afkomstig zijn uit het vrije verkeer van een EU-lidstaat en vervolgens weder uitgaan naar een EU-lidstaat WM18B-en-C-consent Zie ook: In en uitvoer wapens
image_pdfimage_print

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.