LLTB voorziet meer kans op wildschade door droogte

Door de droogte is in de natuur minder voedsel beschikbaar voor wilde dieren. De kans dat dieren hun heil zoeken bij landbouwgewassen is daardoor groter, zegt Pieter van Melick, bestuurslid van de LLTB en portefeuillehouder Fauna. Hij adviseert boeren om zodra zij schade aan een gewas constateren dit te melden

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Update situatie Afrikaanse Varkenspest

De NVWA heeft op haar website, via facebook en twitter een bericht verstuurd over de risico’s van introductie van Afrikaanse varkenspest. Ook hebben ze een flyer gemaakt. Mijn verzoek aan u is deze flyer, met daarop informatie wat men zo al kan doen om insleep te voorkomen, onder uw leden,

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Jagen in Polen

Om met uw wapen in Polen te gaan jagen moet  u aan de Poolse grens tonen: – Uw witte voucher; in dit document verklaart de Poolse overheid dat de gast in Polen gerechtigd is te jagen op de in het document genoemde plaats en het genoemde wild. Zonder dit document is

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Nu ook ekster met “het geel”

2 juli 2018 Ekster. Foto: Margriet Montizaan Een zieke onvolwassen ekster die in mei 2018 bij binnenkomst in het vogelhospitaal Naarden doodging, werd voor onderzoek naar het Dutch Wildlife Health Centre (DHWC) gebracht. De beheerder vermoedde dat de ekster was doodgegaan aan de ziekte ‘Het Geel’. Sectie bij het DWHC

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief FBE Limburg 3e kwartaal 2018

  Nieuwe Faunabeheerplannen Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Edelhert, Exoten, Verwilderde dieren & Onbeschermde soorten, Regio Luchthavens (vogels) en aan de opzet van het Faunabeheerplan Afschotvrijgebied (waar naar alternatieve beheervormen onderzoek gedaan zal gaan worden). Voorjaarstelling De cijfers van de Voorjaarstelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

6 verschillende wolven hebben Nederland bezocht

Dit voorjaar zijn 6 wolven uit Duitse roedels in Nederland op bezoek geweest. Het ging om 3 vrouwtjes en 3 mannetjes. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research waarbij gebruik gemaakt is van een speciale DNA-techniek die het mogelijk maakte de te achterhalen welk individu het betrof, wat het

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Spectaculaire toename van insectenpopulatie in Interregproject PARTRIDGE

Met het Europese Interregproject PARTRIDGE proberen Brabants Landschap, het Zeeuwse Landschap, Landschapsbeheer Zeeland en Vogelbescherming Nederland samen met boeren, agrarische collectieven, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen te laten zien dat een hoge biodiversiteit en moderne landbouw hand in hand kunnen gaan. De ernstig bedreigde patrijs is het boegbeeld van het project. In

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email