Botulisme besmetting bij melkkoeien, door wildkadavers

Meldingen van vermoedelijke gevallen van botulisme komen bij de GD Veekijker incidenteel binnen, zo ook de afgelopen weken. Botulisme komt het hele jaar in beperkte mate voor, maar kan op individuele bedrijven grote schade veroorzaken. Pluimveekadavers zijn een belangrijke besmettingsbron. Een infectie kunt u voorkomen door de runderen niet in

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

LTO Behandelbedrag wildschade moet van tafel

LTO verzet zich tegen het besluit van de provincies om een behandelbedrag van 300 euro per verzoekschrift voor wildschade in te stellen. Enkele jaren geleden is het gelukt een soortgelijk plan van tafel te krijgen, maar de provincies lijken nu hardnekkig aan hun voornemen vast te houden. Het Faunafonds, dat

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Kamerbrief – het beheer van vossen in Nederland

Geachte Voorzitter, Naar aanleiding van het algemeen overleg Wildbeheer van 14 mei 2014 stuur ik u een brief over het beheer van de vossenpopulaties in Nederland. In deze brief schets ik, zoals toegezegd, de feitelijke situatie. Om misverstanden te voorkomen plaats ik nog een kanttekening over de Benelux-overeenkomst Jacht en

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Jagers in Limburg hebben wilde zwijnen in het vizier

23 mei 2014 in deze video: De wilde zwijnenpopulatie in Limburg is door de zachte winter enorm gegroeid en wordt er gevreesd voor een toename van overlast. De dieren richten veel gewasschade aan en ze dragen ziekten over. Daarnaast veroorzaakt het wild zwijn steeds vaker verkeersongelukken. De komende tijd houden

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Tularemie nu ook vastgesteld bij haas in Utrecht

Opnieuw is tularemie bij een haas vastgesteld, ditmaal in de provincie Utrecht. Sinds vorig jaar is dit het derde geval waarbij deze ziekte bij een haas in Nederland is vastgesteld. Het eerste geval was vorig jaar in Limburg, gevolgd door Zeeland begin dit jaar, en nu in Utrecht. In Zeeland

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Verslag Overleg Tweede Kamer Jacht en Wildbeheer van 14 mei 2014

De Bijzondere Procedure op 13 mei over de Oostvaardersplassen vormde de opmaat naar het belangrijke debat over wildbeheer op woensdag 14 mei van een commissievergadering EZ waarin een aantal onderwerpen werden behandeld onder het kopje ‘wildbeheer’.. Politieke partijen debatteerden met de staatssecretaris over onderwerpen als: vossenbeheer met de lichtbak, de Oostvaardersplassen,

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Is de wasbeerhond een risico voor de volksgezondheid?

Help mee en meld een dode wasbeerhond (Marterhond) Miriam Maas1, Margriet Montizaan2, Andrea Gröne2 en Joke van der Giessen1 1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ; 2 Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) Samenvatting De wasbeerhond wordt beschouwd als een invasieve exoot, afkomstig uit Oost-Europa, die sinds 1991 wordt gemeld in

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Ganzen grootste schadepost Faunafonds in 2013

   Faunafonds keert 1,88 miljoen minder uit. Het Faunafonds heeft in 2013 1,88 miljoen euro minder uitgekeerd dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag (2013). Het aantal ingediende verzoekschriften is afgenomen van 5.863 (2012) naar 5.110 (2013). Minder schade in rijpend fruit en het besluit om geen tegemoetkomingen meer

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Franse wolven naderen België en Luxemburg

Metz – Franse wolven zijn doorgedrongen tot de streken rond de grens met België en Luxemburg. In de afgelopen maanden zijn in het departement Meuse in het noordoosten van het land minstens dertien veehouderijen het slachtoffer geworden waarbij zo’n dertig dieren door de wolven zijn verslonden. Franse wolf nadert België

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe gevallen van tularemie bij mensen en hazen in Nederland

Recent is een aantal tularemiegevallen bij mensen en hazen vastgesteld. Dit duidt op een mogelijke endemische cyclus van Francisella tularensis in Nederland, waardoor toenemende casuïstiek bij mens en dier mogelijk is. In Nederland werd hazenpest lang niet aangetoond, maar in mei 2013 is in Limburg een besmette haas gevonden. Daarnaast

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Natuurvisie: samenleving versterkt de natuur

Nieuwsbericht | 11-04-2014 In de komende tien jaar is een omslag nodig: van natuur beschermen tegen, naar natuur versterken met de samenleving. Natuur gaat om veel meer dan afgebakende gebieden. Ook ‘groen’ in parken en tuinen is van grote waarde. Het geeft economisch kansen en is goed voor biodiversiteit. Mensen

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Grotere rol particulier bij natuurbeheer!

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is verheugd dat naar de mening van Natuurmonumenten particulieren een grotere rol kunnen spelen bij beheer en eigendom van de natuur. Dat kwam onder meer naar voren tijdens de netwerkdag van Natuurmonumenten op 11 april. De FPG staat sinds jaar en dag particulier initiatief en

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Bejaging is funest voor herstel van de natuur

Wildbeheer. Niet bijvoeren en ook niet afschieten, adviseert natuurfilosoof Keulartz. De deskundige sprak gisteren in de Tweede Kamer over wildbeheer in de Nederlandse natuur. Wat roofdieren betekenen voor de `rewilding’ van de Amerikaanse natuur, zijn herten, paarden, runderen en andere grote planteneters voor de ontwikkeling van Nederlandse natuurgebieden. Deze dieren

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Beantwoording vragen over kraaiendag WBE Drachten

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum        3 april 2014 Betreft        Beantwoording vragen over wedstrijden dieren doodschieten Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u aan de antwoorden op  de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over wedstrijden dieren doodschieten (ingezonden 18 maart 2014). 1 Kent u de oproep

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email