DWHC nieuwsbrief november 2017

  Hierbij ontvangt u de derde Nieuwsbrief van 2017 met een selectie van berichten die in het 3e kwartaal op onze website zijn verschenen en die voor de mensen in het veld belangrijk zijn. Daarnaast informatie over een symposium dat wordt georganiseerd door de Vereniging Gezondheid en Welzijn Wilde Fauna (DSWH). DSWH symposium: (her) introductie en verplaatsingen van wildlife Op 21 november organiseert de vereniging DSWH ’s middags een symposium […]

Lees verder

Konijnenvirus RHDV-2 waart nog steeds rond, vaccineren gehouden konijnen blijft noodzakelijk

Gedurende het gehele jaar komen bij het Dutch Wildlife Health Centre en de faculteit Diergeneeskunde meldingen binnen van dode konijnen. Maar sinds het begin van de meteorologische zomer is een toename van het aantal meldingen te zien. Uit onderzoek van een aantal konijnen blijkt dat de virusziekte Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) nog steeds slachtoffers maakt onder zowel gehouden als wilde konijnen. Er is geen behandeling voorhanden. Om te voorkomen dat […]

Lees verder

2e Nieuwsbrief 2017 Dutch Wildlife Health Centre

Hierbij ontvangt u de tweede Nieuwsbrief van 2017 met een selectie van berichten die in het 2e kwartaal op onze website zijn verschenen en die voor de mensen in het veld belangrijk zijn. Usutuvirus: Verhoogd aantal meldingen dode merels Eind juni nam het aantal meldingen van dode merels bij DWHC en Sovon toe. Ook werd vaker dan begin van het jaar aangegeven dat meerdere dode merels binnen een kort tijdsbestek […]

Lees verder

Q-Koorts en Hygiëne maatregelen bij ontweiden van grofwild 

Hygiëne maatregelen bij ontweiden van grofwild Tijdens de grote Q-koorts uitbraak in Nederland in 2007 – 2010, vormde deze ziekte een volksgezondheidsprobleem. Omdat Q-koorts niet alleen bij gehouden geiten en andere herkauwers voorkomt, maar ook bij in het wild levende hoefdieren kan voorkomen, zijn destijds stringente hygiënische voorzorgsmaatregelen aangeraden voor jagers die grofwild schieten en ontweiden. Sinds 2010 worden alle gehouden melkgeiten ingeënt tegen Q-koorts. Als gevolg daarvan worden er, […]

Lees verder

‘We moeten de oplichters in het Lyme-circuit dringend een halt toeroepen’

Er duiken steeds meer meldingen op van patiënten met ernstige complicaties tijdens behandelingen voor ‘chronische Lyme”, schrijft neuroloog in opleiding Wietse Wiels. ‘Het is hoog tijd om de oplichters en charlatans van het Lyme-circuit een halt toe te roepen.’ Het Centre for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse epidemiologische waakhond, bracht vorige week een speciaal verslag uit. Hier wordt melding gemaakt van meerdere overlijdens ten gevolge van een behandeling […]

Lees verder

Afrikaanse varkenspest bij twee wilde zwijnen in Tsjechië aangetoond

28 juni 2017 In de Tsjechische regio Zlin is Afrikaanse varkenspest (AVP) aangetoond bij twee wilde zwijnen. Dit gebied ligt 80 km van de Oostenrijkse grens. Rond het gebied is een 10 km beperkingsgbied ingesteld. AVP is een zeer besmettelijke ziekte voor alle varkens, tam en wild. Voor de mens vormt AVP geen gezondheidsrisico. De mens kan wel een rol spelen bij de verspreiding van het virus naar andere gebieden. […]

Lees verder

Nieuwsbrief DWHC 2017

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2017 met een selectie van berichten die in het 1e kwartaal op onze website zijn verschenen en die voor de mensen in het veld belangrijk zijn. Onderzoek naar teken-encefalitis De teken zijn weer volop actief. Eén van de ziektes die een teek kan overbrengen is teken-encefalitis. Deze ziekte wordt vaak aangeduid met de afkortingen FSME of TBE, die respectievelijk staan voor Frühsommer Meningoenzephalitis en […]

Lees verder

Opnieuw hazenpest in Kromme Rijngebied Utrecht

datum; 19 april 2017 In het Kromme Rijngebied (provincie Utrecht) is in maart 2017 bij twee dode hazen tularemie (hazenpest) vastgesteld. De hazen waren voor onderzoek bij het Dutch Wildlife Health Centre ingeleverd. In de herfst van vorig jaar werd in hetzelfde gebied ook hazenpest aangetoond bij vier hazen. Daarnaast is deze ziekte in de Provincie Utrecht in 2016 aangetoond bij twee mensen. Voor jagers en mensen die met dode […]

Lees verder

Tweede Nationale surveillance reeën 2016-2017 DWHC – RIVM

16 november 2016 Het nationale onderzoek naar ziekteverwekkers in reeënbloed wordt in 2016-2017 herhaald. In 2009-2010 was de eerste nationale surveillance onder reeën, waarbij het DWHC reeënbloed verzamelde. Het doel van een surveillance is het signaleren van ziekteverwekkers die belangrijk zijn uit oogpunt van beleid en een relatie hebben met ziekten bij gehouden dieren en de mens. De bloedmonsters worden in eerste instantie onderzocht op een op dat moment relevante […]

Lees verder

Week van de Teek: 3 tot en met 7 april 2017

De Week van de Teek wordt jaarlijks in het vroege voorjaar georganiseerd door een omvangrijke groep landelijke samenwerkende organisaties. Werkenden in de agrarische en groene sectoren spelen een belangrijke rol in de totstandkoming en het in stand houden van groene recreatieplekken en -gebieden als tuinen, parken, bos en natuurgebieden.   Of u nu beroepsmatig in het groen komt of als recreant van de natuur geniet, u doet er goed aan om […]

Lees verder

Voorlopige resultaten van het onderzoek naar ziekteverwekkers bij wasbeerhonden en wasberen

22 maart 2017 De wasbeerhond (Nyctereutes procyonides) en de wasbeer (Procyon lotor) kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico vormen voor de gezondheid van mensen. In 2016 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) het onderzoek naar deze parasieten voortgezet. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met het DWHC, dat de ingeleverde dieren […]

Lees verder

Eerste haas met RHDV-2 in Nederland

  Tekst: Margriet Montizaan en Jooske IJzer, DWHC. bron: (https://www.dwhc.nl/haas-rhdv-2-nederland/ ). Voor het eerst is in Nederland RHDV-2 (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus) als doodsoorzaak bij een haas aangetoond. Dit dier was half december 2016 dood gevonden in het werkgebied van de Wildbeheereenheid Aalten, op de grens van de gemeenten Aalten en Winterswijk. De haas is doodgegaan aan zeer acute ontstekingen aan lever en milt. De verdenking van RHDV-2 infectie is bevestigd […]

Lees verder

Kans groot dat de wasbeer zich ook in Nederland vestigt

Af en toe wordt er in Nederland een wasbeer gesignaleerd. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een lokaal gevestigde populatie, is de kans groot dat de soort zich ook in Nederland vestigt. De wasbeer is echter een ongewenste soort omdat de wasbeer drager kan zijn van de wasbeerrondworm, een worm die bij een besmetting ook voor de mens schadelijke gevolgen kunnen hebben. Ook richten ze schade […]

Lees verder

Aujeszky-virus opnieuw vastgesteld bij wild zwijn in Duitsland

Duitse veterinaire autoriteiten in de Landkreis Haßberge melden een tweede geval van een wild zwijn dat besmet blijkt met de ziekte van Aujeszky. Het betreft een dier dat medio december bij de jacht werd geschoten in Revier Bundorf. Begin december werd er ook een wild zwijn in Steigerwald positief getest op de ziekte van Aujeszky. Varkens zijn verreweg de belangrijkste gastheren van het Aujeszky-virus. Nederland is in de jaren 80 […]

Lees verder

Kleine zoogdieren en lijsterachtigen mede bepalend voor schapenteekpopulaties

Tim Hofmeester deed onderzoek naar de invloed die verschillende gewervelde gastheren hebben op de dynamiek van schapenteekpopulaties en 7 ziekteverwekkers die door de schapenteek worden overgedragen. Hij vond dat kleine zoogdieren, lijsterachtigen en herten de belangrijkste gastheren waren voor de schapenteek. Kleine zoogdieren en lijsterachtigen zijn ook de belangrijkste soorten die de schapenteek besmetten met teken-overdraagbare ziekteverwekkers. Het gedrag en de dichtheid van deze soorten zijn de belangrijkste factoren die […]

Lees verder

Update Vogelgriep 8 december

Voor de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging begint de tijd te dringen om een reactie te krijgen op haar brieven aan het adres van het ministerie van Economische Zaken. Op 21 november gaven we aan dat op geen enkele manier is aangetoond dat het verstoringsverbod voor jagers een positief effect heeft op het inperken van de verspreiding van vogelgriep. We vroegen het ministerie om het verbod op “jachtactiviteiten die watervogels kunnen verstoren” […]

Lees verder