De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Wetenschappelijke samenwerking nachtonderzoek 2024

Wetenschappelijke samenwerking nachtonderzoek 2024


Drones, wildcamera’s en nachtzichtkijkers worden op steeds grotere schaal ingezet voor het monitoren van wild. Om te borgen dat deze waardevolle aanvullingen op de voorjaarstellingen resulteren in onbetwiste data werkt de Jagersvereniging nauw samen met wetenschappers. Zo krijgen we een steeds beter beeld van de werkelijke ontwikkeling van wildpopulaties. Maar wat betekent dit voor de aankomende voorjaarstellingen?

De voorjaarstellingen staan voor de deur en dat betekent dat er ook weer extra nachtzichttellingen worden uitgevoerd van hazen, konijnen en reeën. In sommige provincies gebeurt dit al als vast onderdeel van de reguliere tellingen. In andere provincies vragen we u weer deel te nemen aan het nachtonderzoek. Goed nieuws is dat de nachttellingen van de afgelopen jaren nu onderzocht worden door Martijn Weterings, onderzoeker bij hogeschool Van Hall Larenstein. De inzichten die hieruit voortkomen, vormen een aanvulling op de informatie voor de CBS-validatie van de bestaande WBE-telgegevens.

ONBETWISTE DATA

Wanneer nieuwe technologieën voor wildmonitoring hun intrede doen is wetenschappelijke begeleiding de sleutel tot onbetwiste data. Zo zorgen we dat de inzet van jagers ook op waarde worden geschat. Kijk maar naar onze oosterburen waar jagers en wetenschappers al vanaf de jaren ‘90 gezamenlijk hazen monitoren. Duitse jagers zijn niet voor niks de absolute autoriteit op het gebied van kleinwildmonitoring; hun data wordt algemeen geaccepteerd en gebruikt bij de vorming van beleid.

MOTOR VOOR WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN

Wetenschappelijk erkende tellingen geven bovendien een impuls aan wetenschappelijk onderzoek. De Duitse ‘Wildökologie’ is inmiddels een internationaal toonaangevend vakgebied. De kennis die hieruit wordt verkregen, draagt bij aan beleid dat gebaseerd is op cijfers en feiten in plaats van speculaties en meningen. En dat kunnen we in Nederland wel gebruiken. Uiteraard is deze achterstand niet in een jaar tijd ingehaald, maar onze inspanningen nu zijn bepalend voor de jacht van de toekomst.

NACHTONDERZOEK 2024

Sinds vorig jaar wordt het nachtonderzoek naar hazen, konijnen en reeën uitgevoerd op hetzelfde moment, op dezelfde manier en in dezelfde telgebieden als de reguliere voorjaarstellingen. Het enige verschil is dat u voor het nachtonderzoek in het donker telt met behulp van een nachtzichtkijker. Het voordeel is dat het aantal overdag en ’s nachts getelde dieren één op één vergeleken kunnen worden. Zo beperken we uw extra inspanning tot slechts één extra nachtelijk telronde. Voor de uitvoering van het nachtonderzoek verandert er dus niks, behalve dat tellers zelf de resultaten niet meer terug hoeven te koppelen naar de Jagersvereniging. U levert gewoon uw telformulier in bij de WBE-faunacoördinator. Instructies en telformulieren vindt u op
www.jagersvereniging.nl/jagen/ecologie/onderzoek-verschil-dag-en-nachtzichttellingen

BEROEP OP WBE’S

De resultaten van het nachtonderzoek van vorig jaar wijzen uit dat registratie van de nachttelling door WBE faunacoördinatoren tot betere koppeling tussen de dagtelling en de nachttelling leiden. Dit jaar doet de jagersvereniging daarom een beroep op de WBE-faunacoördinatoren voor de terugkoppeling van de extra nachttelling. Hierbij maken we het de WBE-faunacoördinator zo gemakkelijk mogelijk. Komende week ontvangen alle WBE’s een speciale mailing met informatie. We hopen dat uw nachttellers kunnen rekenen op uw steun.

Print Friendly, PDF & Email