De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Nieuwe website “Everzwijnen in Vlaanderen”

Nieuwe website “Everzwijnen in Vlaanderen”

Deze website gaat over de ontwikkeling van de populaties in Vlaanderen, mooie website om te bezoeken. https://www.everzwijnen.be/over-het-everzwijn

Verder is er ook een geactualiseerd populatiemodel voor het everzwijn in Vlaanderen en afgeleide afschotrichtlijnen

Onderzoeksrapport van maart 2022 Instituut Natuur- en Bosonderzoek – INBO

Bij het actief populatiebeheer van zoogdieren komt steeds de vraag terug hoeveel dieren er in elke leeftijdscategorie geschoten of gevangen moeten of kunnen worden. Het antwoord hangt zowel af van de beheerdoelstellingen als van de soortspecifieke populatiekenmerken. Met dit rapport wil het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bijdragen aan het vergroten van de kennis in functie van het beheer van everzwijnen in Vlaanderen.

Print Friendly, PDF & Email