De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Konijn, houtduif en kauw blijven op de Landelijke vrijstellingslijst -Kamerbrief gerectificeerd

Konijn, houtduif en kauw blijven op de Landelijke vrijstellingslijst -Kamerbrief gerectificeerd

De Kamerbrief van het ministerie van LNV over de vrijstelling  van het konijn, de houtduif en de kauw voor schadebestrijding is gerectificeerd.

Laten we de situatie verduidelijken:

 1. Rectificatie van de Kamerbrief:
  • De Jagersvereniging, NOJG, FPG en LTO hebben vernomen dat de eerder gestuurde Kamerbrief is gerectificeerd. Alle Kamerleden hebben de rectificatie ontvangen, en ook de online gepubliceerde stukken worden aangepast. Dit volgt op een gesprek tussen de LNV-ambtenaren en verschillende belanghebbenden, waaronder de Jagersvereniging, de NOJG, de FPG en LTO.
  • In de vorige brief aan de Kamer hebben de Kamerleden volgens het ministerie “niet de juiste antwoorden” gekregen op de vragen van Kamerlid Akerboom (Partij voor de Dieren) over de landelijke vrijstellingslijst. Deze vragen hadden betrekking op het verwijderen van diersoorten die in hun voortbestaan worden bedreigd van de landelijke vrijstellingslijst. De betreffende soorten zijn de kauw, houtduif en konijn.
 2. Stelselwijziging van het faunabeleid:
  • Het ministerie van LNV is momenteel bezig met een stelselwijziging van het faunabeleid. In dit proces willen de ambtenaren van LNV alle betrokken gesprekspartners, waaronder de provincies, nadrukkelijk betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe faunabeleid. Hierbij wordt de nodige tijd genomen om tot weloverwogen beslissingen te komen.
 3. Verkeerde indruk over jachtmaatregelen:
  • Door een interne fout op het ministerie van LNV heeft de Tweede Kamer vorige week een verkeerde brief ontvangen over de toekomst van de jacht op het konijn, de houtduif en de kauw. Hierdoor is ten onrechte de indruk ontstaan dat er maatregelen in voorbereiding zijn om de jacht op de eerste twee soorten en het vangen van de derde in zijn geheel te verbieden.
  • Het ministerie heeft excuses aangeboden voor deze verwarring.
 4. Duidelijke agenda:
  • Een andere positieve uitkomst van het ‘stevige gesprek’ naar aanleiding van het ongelukkige voorval is dat het stakeholdermanagement rond het faunabeheer anders wordt vormgegeven. ,,Er komt daarvoor een duidelijke agenda wat met het veld besproken moet worden, wie welke expertise heeft en hoe het beste kan worden gestuurd op het proces van de stelselwijziging. Dit “ongeluk” maakt volgens de NOJG dat wij met elkaar de competitie gaan winnen. De NOJG kijkt met vertrouwen uit naar de samenwerking met het ministerie rond die stelselwijziging, en hebben er vertrouwen in dat het inmiddels opgeloste misverstand gaat zorgen voor rust en zekerheid op de lange termijn als het gaat om faunabeheer.”
Print Friendly, PDF & Email