Bevers in Limburg

Bevers in landbouwgebied Nu de beverpopulatie uitdijt, komen ook in landbouwgebieden vaker bevers en beverdammen voor. Een landbouwer die zijn land langs de beek  benut, kan op de oever te maken krijgen met natschade en soms ook vraatschade. Vanuit het oogpunt van natuur, natuurlijke waterberging en zelfs drinkwaterwinning, is de

LEES VERDER