De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Laatste aftellen naar Europa’s nieuwe Natuurherstel-wet

Laatste aftellen naar Europa’s nieuwe Natuurherstel-wet

Deze week komt de Europese Commissie met het langverwachte voorstel voor bindende natuurhersteldoelstellingen, al is verdere vertraging altijd mogelijk. FACE beschouwt het voorstel als een cruciale stap om ervoor te zorgen dat een belangrijk onderdeel van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 in gang wordt gezet.

De 7 miljoen jagers van Europa zijn al tientallen jaren op eigen kosten actief betrokken bij het herstel van Habitats en zullen het nieuwe initiatief omarmen als een belangrijke stap om de status van kleinwild-populaties te verbeteren. Door hun ervaring uit de eerste hand weten jagers dat dit de beste aanpak is om resultaten voor de natuur te leveren.

De eerdere doelstelling om tegen 2020 ten minste 15% van de aangetaste ecosystemen te herstellen, werd niet bereikt, deels door het niet vaststellen van geschikte basisgegevens en een gebrek aan politieke wil om op de juiste schaal te handelen. Om herhaald falen te voorkomen, is een aanpak met twee snelheden nodig:

  • Een aantal specifieke verbintenissen met betrekking tot bepaalde typen Habitats/Ecosystemen in de context van overeengekomen doelstellingen, streefcijfers, criteria, meet- en bestuursaspecten van de nieuwe wet – bijv. getroffen herstelmaatregelen voor x% van zoetwaterecosystemen, het creëren van vrij stromende rivieren, van landbouwgrond met natuurlijke landschappelijke kenmerken zoals houtwallen, x % drooggelegde veengronden opnieuw bevochtigd;
  • Een bredere strategie met richtlijnen en bindende doelstellingen voor het herstel van ecosystemen tot 2030 (en daarna), waarbij de lidstaten worden verplicht om nationale herstelplannen op te stellen. De twee zouden parallel moeten werken, maar de eerste zal resultaten opleveren in een korter tijdsbestek.

Prioritaire aandachtsgebieden moeten veengebieden, zoetwaterecosystemen, agro-ecosystemen (met name graslanden) en bossen omvatten. Een strategisch kader voor het herstel van ecosystemen vereist prioriteiten op subnationaal niveau en de betrokkenheid van regionale en lokale autoriteiten en betrokkenheid bij een groot aantal belanghebbenden vanaf een vroeg stadium in het planningsproces. Aangezien herstel een benadering op landschapsniveau vereist, zal de rol van natuurbehoud waarbij jagers, boeren, landbeheerders, milieugroeperingen en anderen betrokken zijn, van cruciaal belang zijn om succesvolle instandhoudingsmaatregelen te ontwikkelen.

Vanuit het perspectief van FACE moet de nieuwe wet de nadruk vermijden op de bescherming van soorten, die al in de EU-wetgeving is geregeld. Torbjörn Larsson, voorzitter van FACE, reageerde op het aanstaande wetsvoorstel: “Dit moet echt een baanbrekend moment zijn voor natuurbehoud en het is al een belangrijk verzoek in onze Europese jagerscampagne. Belangrijk is dat het nieuwe voorstel zich moet vertalen in succesvolle lokale initiatieven op het terrein en de belangrijke bijdrage die jagers leveren aan het behoud van de natuur moet stimuleren, zoals aangetoond in het Biodiversiteitsmanifest”.

 


FACE is the voice of European hunters.

We ensure hunting remains good for hunters, society and nature.

www.face.eu

FACE is the European Federation for Hunting and Conservation. Established in 1977, FACE represents the interests of Europe’s 7 million hunters as an international non-profit-making nongovernmental organisation. FACE is made up of national hunters’ associations from 37 European countries including the EU-27. FACE is supported by 7 associate members and is based in Brussels. FACE upholds the principle of sustainable use and has been a member of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) since 1987. FACE works with its partners on a range of hunting-related matters from international conservation agreements to local implementation issues with the aim of sustaining hunting across Europe.

Print Friendly, PDF & Email