1

Natuurcompensatie voor verbreden A2 Het Vonderen – Kerensheide

Bij de aanleg van nieuwe wegen probeert Rijkswaterstaat zo veel mogelijk rekening met de natuur. Met onder meer de aanleg van struikgewas of bos wordt natuur die verloren gaat gecompenseerd. Dat gebeurt voor het verbreden van de A2 bij Het Vonderen – Kerensheide. Waar de compensatie plaats gaat vinden stemt Rijkswaterstaat in dit geval af met de provincie Limburg.

De verbrede A2 Het Vonderen – Kerensheide wordt voorzien van landelijke elementen langs de weg, zoals bomen. Dat moet er voor zorgen dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel is van het landschap. Daarnaast legt Rijkswaterstaat 2 grote dierentunnels aan; Corridor Geleenbeek en dierenpassage Den Uil. Tevens werd in samenwerking met de provincie Limburg stukken grond aangekocht waar natuur wordt gecompenseerd. De 2,08 hectare natuur die moet wijken wordt gecompenseerd met 3,5 hectare nieuwe natuur.

Twee plekken worden nog deze winter ingericht. Bij het IJzeren Bos en ’t Hout tussen Nieuwstadt en Susteren wordt 2,3 hectare nieuwe natuur aangelegd. In de nieuw in te richten terreinen komt vooral bos, maar ook een overgang van gras en kruidenrijke vegetatie naar struweelvormers. De provincie zorgt ook dat het aangelegde bos duurzaam wordt beheerd.

De andere plekken, ook in Nieuwstadt en Susteren, worden later ingericht. Dat heeft te maken met de ligging nabij de Rode Beek. De provincie wil eerst samen met het waterschap en de gemeente Echt-Susteren kijken naar de totaalinrichting van de aangrenzende percelen waarin de beek stroomt, zodat de plannen goed op elkaar aansluiten.

bron: Rijkswaterstaat, 27/10/2020