Overzicht gebruik geweer in Limburg voor jacht, Beheer & Schadebestrijding per 1 november 2017

Overzicht gebruik geweer in Limburg voor Jacht, Beheer & Schadebestrijding per 1 november 2017 Naar aanleiding van vragen die bij de Faunabeheereenheid Limburg binnenkwamen,  hieronder een overzicht van de situatie voor Limburg ten aanzien van het al dan niet op zon- en feestdagen mogen gebruiken van het geweer voor Jacht, Beheer & Schadebestrijding. Met de komst van de Wet natuurbescherming is in nieuwe ontheffingen en vrijstellingen het niet langer standaard […]

Lees verder

Minister Kamp zal niet ingrijpen wanneer provincie Limburg besluit het doden van bevers toe te staan

Minister Kamp van Economische Zaken ziet geen aanleiding om als uiterste maatregel via het Interbestuurlijk Toezicht in te grijpen als de provincie Limburg besluit het doden van bevers toe te staan. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de PvdA. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de bevoegdheid om een ontheffing te verlenen om een ontheffing te verlenen voor het doden van […]

Lees verder