Jagers in Vlaanderen willen de patrijs er weer bovenop helpen

In het verzoekschrift dat Vogelbescherming Vlaanderen met succes richtte tot de Raad van State om de rechtsgrond van de bijzondere jacht te vernietigen, werd ook de jacht op de patrijs onder vuur genomen. De natuurorganisatie begrijpt namelijk niet hoe bejaging te verzoenen is met de verplichting om voor deze akkervogelsoort

LEES VERDER