De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Tweede Kamer stemt in met Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Tweede Kamer stemt in met Aanvullingswet natuur Omgevingswet

In het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet zijn door diverse partijen in totaal 10 amendementen ingediend. Hiervan werden er 9 verworpen. Alleen een amendement ingediend door GroenLinks kreeg bij de stemming op 4 juli steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Het betekent dat het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet van minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vrijwel ongewijzigd is aangenomen door de Tweede Kamer.

GroenLinks wees via een amendement op het feit dat in de Wet natuurbescherming definities staan van de begrippen ‘dieren’ of ‘planten’. Deze begripsbepalingen waren niet overgenomen in de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. In het kader van beleidsneutraliteit en in het kader van inzichtelijkheid vroeg de partij om deze bepalingen alsnog op te nemen zodat duidelijk is dat de beschermingsregimes gelden voor dieren en planten in al hun ontwikkelingsstadia.

Tijdens het debat nam de Tweede Kamer wel een drietal moties aan. CDA en D66 vroegen Schouten om gezamenlijk met gemeenten en provincies te komen met een leidraad over lichthinder. VVD, CDA, D66 en SGP vroegen de minister met de gemeenten en provincies in gesprek te gaan over een gezamenlijk kennis- en leerprogramma voor de uitdagingen in het groenbeheer. Daarnaast deden VVD,CDA en SGP het verzoek aan Schouten om gezamenlijk met de provincies onderzoek te doen naar de mogelijkheden om faunabeheer, het voorkomen van faunaschade en het aanvragen en toekennen van faunaschade te vereenvoudigen.

bron: Tweede Kamer, 04/07/19

Print Friendly, PDF & Email