De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Vragen Tweede Kamer – goed predatiebeheer nodig voor overleving weidevogels.

Vragen Tweede Kamer – goed predatiebeheer nodig voor overleving weidevogels.

Tweede kamer logoVragen gesteld door de leden der Kamer
2021Z08988

Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de berichten «Weidevogels kunnen door roofdieren fluiten naar nakomelingen» en «Goed predatiebeheer behoudt grutto’s in Limburg» (ingezonden 26 mei 2021).

Vraag 1
Bent u bekend met de berichten dat broedvogels door toedoen van roofdieren te weinig nakomelingen krijgen?1

Vraag 2
Deelt u het inzicht dat er, als we in Nederland echt soorten als de grutto en andere weidevogels willen behouden, gerichte actie moet worden onderno-men tegen de extreme predatiedruk?2

Vraag 3
Onderkent u dat het tegengaan van extreme predatiedruk om weidevogels te beschermen mede berust op internationaalrechtelijke verplichtingen?

Vraag 4
Klopt het dat een vergunning vragen voor afschot dermate traag verloopt dat een ontheffing pas wordt verstrekt als het broedseizoen voorbij is?

Vraag 5
Welke stappen bent u bereid te nemen om op landelijk niveau knelpunten in het predatiebeheer weg te nemen, zodat weidevogels doeltreffender en doelmatiger kunnen worden beschermd tegen roofdieren als de bunzing, steenmarter of hermelijn?


  1. Telegraaf, 26 mei 2021, «Weidevogels kunnen door roofdieren fluiten naar nakomelingen» (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1172062639/weidevogels-kunnen-door-roofdieren-fluiten-naar-nakomelingen)
  2. onze Weidevogels, 2021, «Goed predatiebeheer behoudt grutto’s in Limburg» (https://www.natuurrijklimburg.nl/wp-content/uploads/Onze-Weidevogels-2021-01.pdf)
Print Friendly, PDF & Email