De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
BIJ12 sluit overeenkomst met 2 nieuwe taxatiebureaus voor faunaschade

BIJ12 sluit overeenkomst met 2 nieuwe taxatiebureaus voor faunaschade

Voor het taxeren van faunaschade heeft BIJ12 een overeenkomst gesloten met de bureaus Van Ameyde Waarderingen en Wiberg Taxaties. Grondgebruikers kunnen daardoor per 1 november 2019 met een ander bureau te maken krijgen.

BIJ12 behandelt namens de provincies jaarlijks circa 5.000 aanvragen voor tegemoetkomingen in faunaschade. Het gaat vaak om schade aan gewassen door natuurlijk in het wild levende dieren, zoals schade aan gras door ganzen of aan fruit door mezen.

Ook schade aan landbouwhuisdieren komt voor, zoals door wolven gedode schapen. In 2018 werd bijna 23 miljoen euro aan tegemoetkomingen uitbetaald.

het taxeren van de schade en het vaststellen van de schadeveroorzakende diersoorten maakt BIJ12 gebruik van onafhankelijke taxatiebureaus.

Per 1 november gaat de nieuwe overeenkomst in. Grondgebruikers kunnen met een ander bureau te maken krijgen.

De nieuwe bureaus zijn:

  • Van Ameyde Waarderingen
    Voor het taxeren van schade aan grasland in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland. Ook zal het bureau schade aan maïspercelen in heel Nederland taxeren.
  • Wiberg Taxaties
    Voor het taxeren van schade aan grasland in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Ook zal het bureau van schade aan landbouwhuisdieren en alle overige gewassen zoals fruitbomen, graan, graszaad in heel Nederland taxeren.

Betrouwbare taxaties
Vanaf 2020 is het hele proces van tegemoetkomingsaanvraag via taxatie tot betaling binnen BIJ12 volledig digitaal ingericht. Ook op het gebied van taxaties maakt BIJ12 een professionaliseringsslag. In overeenkomsten is aandacht besteed aan het borgen van de kwaliteit van de taxaties. Daarnaast is er de mogelijkheid om in te spelen op ontwikkeling van nieuwe technieken van schadebepaling zoals via drones en satellietbeelden.

bron: BIJ12, 24/09/19

Print Friendly, PDF & Email