De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Beschermde status wolf blijft voorlopig gehandhaafd in Europa

Beschermde status wolf blijft voorlopig gehandhaafd in Europa

Het voorstel om de beschermde status van wolven in Europa af te zwakken heeft weinig steun gekregen in de Europese landbouwraad. Finland wil graag dat de strikte bescherming van wolven en andere grote carnivoren zoals beren en lynxen versoepeld wordt. Momenteel leven er naar schatting 20.300 wolven in Europa en Finland vindt dat de huidige bescherming niet meer nodig is. Oostenrijk, Tsjechië en Zweden kunnen zich hierin vinden, maar Nederland en Duitsland zijn terughoudend. Nederland voert momenteel een discussie over de positie van wolven voordat zij hun standpunt inbrengen. De Europese Commissie heeft een voorstel voorgelegd aan de ENVI-leden om het standpunt van de Europese Unie in de Conventie van Bern te bepalen. Als dit wordt aangenomen, kan de beschermingsstatus van wolven afgeschaald worden naar beschermd. Pas daarna kan de habitatrichtlijn aangepast worden om het lagere beschermingsniveau wettelijk vast te leggen.

Print Friendly, PDF & Email