De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Brede coalitie pleit voor gecontroleerd beheer van de wolf

Brede coalitie pleit voor gecontroleerd beheer van de wolf

Op initiatief van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft een brede coalitie van 24 belanghebbenden, het position paper ‘Gecontroleerd beheer van de wolf noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak’ aangeboden aan minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. Ze vinden dat er in elk geval op twee belangrijke punten dringend verandering in het beleid moet komen. De wolvenpopulatie moet gecontroleerd beheerd kunnen worden, zowel preventief als in geval van schade. Daarnaast moet het mogelijk worden nulstandgebieden in te stellen waar wolven verwijderd moeten kunnen worden.

In het position paper wordt gepleit om tot een evenwichtig beleid met betrekking tot de wolf te komen. Naar de mening van de ondertekenaars zal dit het maatschappelijke draagvlak voor de aanwezigheid van de wolf vergroten. De coalitie pleit niet voor een wolvenvrij Nederland, maar voor gecontroleerd beheer van de wolf op plekken waar er daadwerkelijk ruimte is voor een wolvenpopulatie.

Sinds in 2015 de eerste wolf weer in Nederland werd waargenomen is de populatie snel gegroeid. In 2019 zijn de eerste jongen hier geboren. Inmiddels bevinden zich naar schatting ongeveer 30 wolven in Nederland. Als deze groei zo doorzet, dan zijn er binnenkort meer dan 100 wolven in Nederland.

De groeiende populatie in Nederland blijft niet zonder gevolgen. De jongen gaan zwerven als ze volwassen worden. Juist deze zwervende wolven richten de meeste schade aan. Wolven maken slachtoffers onder vee, maar ook onder dieren die ingezet worden voor natuurbeheer zoals zoogkoeien met kalfjes, paarden, pony’s, Schotse Hooglanders, moeflons en schapen. De 24 ondertekenaars van het position paper willen hierover graag het gesprek aangaan met de minister.

Naast de FPG bestaat de coalitie uit LTO Nederland, Sectorraad Paarden, Federatie Vleesvee Nederland, Vereniging Gescheperde Schaapskudden, KNJV, NVP, Landgoed Middachten, Nederlandse CIC-delegatie, No Wolves Benelux, NOJG, Het Nationale Park de Hoge Veluwe, Agractie Nederland, Vereniging de Moeflon, Vereniging Het Ree, N.S.W. Landgoed De Valouwe, Vereniging Speciale Schapenrassen, Fokkervereniging voor het ruischaap, Landgoed Ampse, Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, Landgoed Huis Hoog Deelen, Vereniging het Nederlands Flevolander Stamboek, Nederland Texelaar Schapenstamboek en, Landgoed Huis Noorderheide.

 

Print Friendly, PDF & Email