De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
De JV, NOJG en de FPG belangrijke brief aan informateur Plasterk

De JV, NOJG en de FPG belangrijke brief aan informateur Plasterk

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hebben vandaag een belangrijke brief gestuurd aan informateur Ronald Plasterk.

In het kader van het hoger beroep in de Bodemprocedure en de ontwikkeling van nationale stelselwijziging vinden zij dat onze belangen op de juiste manier moeten worden gewogen. Daarom hebben zij gemeend de informateur een brief te sturen met een aantal concrete aanbevelingen.

De verenigingen brengen de noodzaak van goed flora- en faunabeheer onder de aandacht, waarin de Nederlandse jagers een cruciale maatschappelijke rol vervullen.De verenigingen benadrukken dat goede samenwerking tussen overheid, terreinbeheerders, jagers en andere betrokken partijen essentieel is voor een effectief en duurzaam flora- en faunabeheer. Zij pleiten voor een brede benadering waarin ecologie, biodiversiteit en sociaal maatschappelijke aspecten worden meegenomen.

De verenigingen doen een aantal concrete aanbevelingen aan de informateur. Zo stellen zij voor om de neerwaartse spiraal van faunaschade te doorbreken door in te zetten op preventie en schadebeperking. Daarnaast pleiten zij voor een betere afstemming en samenwerking tussen alle betrokken partijen in het faunabeheer, zowel op lokaal als nationaal niveau.

Ook pleiten de verenigingen voor een vereenvoudiging van de uitvoeringsregelingen, zodat deze minder bureaucratisch en complex worden. Dit zou de betrokkenheid van jagers vergroten en de uitvoering van het faunabeheer efficiënter maken.

Tot slot vragen de verenigingen aandacht voor de jagers zelf. Zij benadrukken het belang van een goede positie en juridische bescherming voor jagers, zodat zij hun maatschappelijke rol kunnen blijven vervullen. Ook pleiten zij voor voldoende opleidingsmogelijkheden en kennisdeling binnen de jachtsector.

Met deze brief hopen de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de NOJG en de FPG dat de informateur rekening houdt met de belangen van de jagers en het belang van goed flora- en faunabeheer. Zij zijn van mening dat de Nederlandse jagers een onmisbare rol spelen in het behoud en beheer van de natuur en biodiversiteit.

De volledige brief aan de informateur leest u via de link hieronder.


Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [224.30 KB]

Print Friendly, PDF & Email