De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Invloed van wasberen op de amfibieën.

Invloed van wasberen op de amfibieën.

 

De wasbeer wordt beschouwd als een invasieve soort. Hij zwemt heel goed, klimt behendig en voedt zich met bijna alles wat zijn neus kan vinden. Zijn bekwame “handen” helpen hem om voedselbronnen te vinden die moeilijk toegankelijk zijn. In Centraal-Europa heeft hij bijna geen roofdieren als vijand.
 
Een onderzoeksproject (ZOWIAC, Zoonotic and Wildlife Ecological Effects of Invasive Carnivores) aan de Goethe Universiteit Frankfurt onderzoekt de invloed van de wasbeer. De wasbeer pelt de gifklieren van de amfibieën, waarmee ze zich normaal gesproken beschermen tegen roofdieren, samen met de huid en eet het onderliggende lichaam op. In wasbeergebieden zijn gedeeltelijk en volledig gevilde padden te vinden in de buurt van de oevers. De wasbeer stopt niet eens bij de spawn, de kikkereieren.

De alleseter geeft de opgedane kennis door aan zijn jongen. Omdat andere diersoorten zoals salamanders, ijsvogels, ringslangen en zwarte ooievaars voor voedsel afhankelijk zijn van de amfibieën en hun kuit, loopt een heel ecosysteem gevaar.

Norbert Peter, zoöloog aan de Goethe-universiteit Frankfurt, en Timo Spaniol van de Amphibian & Reptile Protection Working Group in Hessen AGAR. eV geeft inzicht in een onderzoeksgebied waarin de wasbeer ernstige gevolgen heeft voor inheemse amfibieën. Een manier om de invasieve soorten te verminderen, is het jagen op vallen.

Bron: Deutscher Jagdverband

Print Friendly, PDF & Email