De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
NOJG – E-Screener verder in de problemen.

NOJG – E-Screener verder in de problemen.

 

De rechtbank in Breda heeft in een zaak van een lid van de NOJG, bijgestaan door Maurice Stassen, geoordeeld dat niet op voorhand vast staat dat de screener een voldoende geschikt, objectief instrument is. Een weigeringsbesluit dat enkel op de uitkomst van een test met de screener is gebaseerd kan dan ook niet in stand blijven. Het bijzondere is dat dit de eerste zaak is waarin de aanvrager heeft geweigerd een dure contra-expertise te laten maken om de uitslag van de screener te betwisten. Immers, als de screener niet deugt, waarom zou je dan verplicht moeten zijn om een dergelijke dure test te laten doen?

De jurist van de Korpschef had ter zitting nog aangedragen dat er inmiddels een TNO rapport over de screener is verschenen met, naar zijn oordeel een positieve ontwikkeling. De rechter was het echter met ons eens dat ook TNO concludeert dat je niet alleen op de uitkomst van de screener mag afgaan. Bovendien lopen er nog onderzoeken naar de geschiktheid van de screener.

Het blijft ook voor de rechter onduidelijk wat nu de betekenis van de uitslag van de screener moet zijn, en daarom is het enkel afgaan op de uitslag, zonder te kijken naar andere factoren rondom de aanvrager, niet voldoende.

Wat de rechter niet doet is het uiteindelijk zelf verlenen van de jachtakte, omdat de rechter aangeeft niet te kunnen beoordelen of wapens aan de jager kunnen worden toevertrouwd. Daar gaat een rechter natuurlijk ook niet over. Wel wijst de rechter nadrukkelijk op allerlei positieve omstandigheden rondom ons lid, zoals bijvoorbeeld het feit dat hij al drie aktes heeft gehad. Ons lid is er daarna wegens gezondheidsklachten een jaar tussenuit geweest, en moest bij de hernieuwde aanvraag de screentest doen. De rechter wees nadrukkelijk op het feit dat ons lid een blanco strafblad heeft, een verantwoordelijke baan heeft en geen psychiatrische geschiedenis heeft.

Het belang van deze uitspraak is dat de Minister niet met het instellen van de mogelijkheid tot een contra-onderzoek de bezwaren tegen de screener heeft weggenomen. De rechter acht het besluit om de akte te weigeren, dat enkel gebaseerd is op de uitslag van de screener, niet juist, ondanks de mogelijkheid om een contra-expertise in te dienen. Dat is weer een stap vooruit tegen de screener. Zoals gezegd, een dergelijke zaak lag nog niet eerder bij de rechter.

De volgende stap is dat we de Korpschef gaan verzoeken alsnog een jachtakte te verlenen, op basis van alle positieve omstandigheden van ons lid. Voorts zal de uitspraak naar de Tweede Kamer worden gestuurd, met het verzoek hier Kamervragen over te stellen. Er liggen al een aantal vragen voor de Minister, en deze uitspraak zal voor hem alleen nog maar meer vragen opleveren.

Kortom: een volgend succes tegen het gedrocht dat de e-screener heet!

 

Vriendelijke groet,

Print Friendly, PDF & Email