De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Rapport Ganzen en ganzenschade in Nederland

Rapport Ganzen en ganzenschade in Nederland

Ralph Buij, Kees Koffijberg, 2019. Ganzen en ganzenschade in Nederland; Overzicht van kennis en kennishiaten voor effectief beleid. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 2965.

Dit rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste ontwikkeling in aantallen ganzen, de aard en het volume van de geregistreerde ganzenschade in Nederland en het aantal ganzen dat in Nederland in het kader van het provinciale beleid aan de populatie wordt onttrokken. Tevens doet het een eerste verkennende analyse naar de relatie tussen aantallen en schade op grond van gegevens uit de provincie Friesland.

Daarnaast wordt een meer algemeen overzicht geven van problemen die door ganzen kunnen worden veroorzaakt en welke factoren van belang zijn bij de interpretatie van de gesignaleerde ontwikkelingen. De uitkomst van deze kennissynthese dient enerzijds als bouwsteen ter voorbereiding van het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade over de ganzenaanpak en anderzijds als nadere onderbouwing van voorstellen om tot een kwaliteitsverbetering in de schaderegistratie en registratie van afschot en vangsten te komen. Deze zijn belangrijk geworden nu er ook op flyway-schaal, onder de vlag van het European Goose Management Platform en AEWA beleid wordt ontwikkeld om het conflict tussen ganzen en landbouw op internationale schaal aan te pakken.

Zie het volledig rapport: Maatschappelijke-Adviesraad-Faunaschade-Bijlage-1-Ganzen-en-ganzenschade-in-Nederland

Print Friendly, PDF & Email