1

Afrikaanse Varkenspest vastgesteld 15 km van Nederlandse grens in Overijssel

In de Duitse plaats Emsbüren, in de deelstaat Niedersachsen  is op een varkensbedrijf Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het bedrijf met 280 zeugen en 1500 biggen ligt op circa 15 kilometer afstand van de Nederlandse grens, ten oosten van de provincie Overijssel. De besmetting is op zaterdag 2 juli bevestigd. Het bedrijf is op zondag 3 juli geruimd en contactbedrijven worden onderzocht. Rondom het bedrijf is een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld, waarin een vervoersverbod geldt en waar bedrijven worden gescreend.

 

De ingestelde bewakings- en beschermingszones liggen niet op Nederlands grondgebied. Het ministerie van LNV vraagt varkenshouders extra alert te zijn op verschijnselen van Afrikaanse varkenspest bij hun varkens en alle veterinaire voorschriften en bio veiligheidsmaatregelen strikt na te leven.

Tevens is het van belang dat ook andere partijen in de varkenssector alle passende bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de verplichte tweede reiniging en desinfectie van vervoersmiddelen die zijn gebruikt voor transport van evenhoevigen naar Duitsland en die terugkeren in Nederland. Voor bezoekers van natuurgebieden of bedrijven is het van belang dat zij geen varkensproducten achter laten in de natuur of bij een varkenshouderij.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werkt momenteel aan een risk-assessment en maakt een inventarisatie van vervoersbewegingen over de grens. Het ministerie van LNV houdt nauw contact met alle betrokken partijen om de situatie te monitoren en zal wanneer nodig aanvullende maatregelen nemen.

Nederland heeft al enige jaren een monitoringsprogramma in wilde zwijnen. In deze monitoring worden bloedmonsters van wilde zwijnen onderzocht op aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest. Er is ook een NVWA protocol voor het melden en bemonsteren van gevonden kadavers van wilde zwijnen. In dit protocol worden gevonden dode wilde zwijnen bemonsterd door speciale medewerkers van de faunabeheer eenheden.

Personen die een dood wild zwijn vinden kunnen dit melden bij de boswachter, politie of terreineigenaar. Deze personen nemen contact met de medewerkers van de faunabeheer eenheden. Naar aanleiding van de besmetting in Emsbüren, worden migratieroutes van wilde zwijnen in het grensgebied door de provincie Overijssel intensiever gemonitord op dode wilde zwijnen.

Gezien de afstand tot eerdere besmette locaties is het waarschijnlijk dat de uitbraak in Emsbüren het gevolg is van menselijk handelen Afrikaanse varkenspest is in wilde zwijnen aanwezig in het oosten van Duitsland. In juni is een bedrijf in Baden-Würtemberg besmet geraakt.  Zaterdag 2 juli werd op nog een ander bedrijf, in Brandenburg, een besmetting aangetoond. Dit bedrijf ligt veel verder van de Nederlands grens.

 

bron: Ministerie van LNV, 02/07/2022Update Afrikaanse Varkenspest in Duitsland – juni 2022

Bron: DJV

In Duitsland stijgt het totaal van de geconstateerde aantallen besmettingen met de Afrikaanse varkenspest (AVP) met 24 stuks naar 3.978. Deelstaat Saksen met 20 stuks en Brandenburg met 4 nieuwe gevallen. In juni zijn tot nu toe in totaal 30 meldingen: 22 Saksen, 4 in Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern.

Afrikaanse Varkenspest in Saksen

Saksen heeft in de landkreisen Meissen en Bautzen, de restrictiezonen aangepast, op basis van meerder gevallen in de grensstreek bij Brandenburg vergroot de deelstaat de Sperrzone II (bedreigd gebied) en de Sperrzone I (bufferzone). Een overzicht van de restrictiezone’s van de getroffen gebieden in de Deelstaten in Duitsland vindt u hier.
Uitbraak van varkenspest bij tamme varkens Boerderij in Baden-Württemberg

Een uitbraak van Afrikaanse varkenspest op een boerderij in Baden-Württemberg. Dat maakte de minister van Landbouw Peter Hoek (CDU) van Baden-Württemberg bekend op een online persconferentie in Stuttgart.

In slechts vijf dagen tijd stierven woensdag 16 van de 35 als huisdier gehouden varkens in doodsangst op de boerderij Forchheim (district Emmendingen). Het Friedrich Loeffler Instituut (FLI), dat verantwoordelijk is voor dierziekten, heeft woensdagavond de opkomst van het virus bij twee dode dieren bevestigd. Volgens Hook stierven de andere dieren woensdagochtend. Er is geen gevaar voor de menselijke gezondheid, varkensvlees kan worden geconsumeerd.

De staatsjachtvereniging waarschuwde bewoners. “Gooi geen restjes weg, vooral worsten en vleesproducten. Hoe eerder besmette varkens worden ontdekt, hoe sneller de ziekte wordt ingeperkt en dierenleed wordt vermeden”, zegt Jörg Friedmann, een staatsvisser.

Volgens Hook is het niet duidelijk hoe het virus in het bedrijf is gekomen. Misschien is de reden “menselijk handelen”. “De varkens werden in de open lucht gehouden, dubbel beschermd door het dubbele hekwerk. Het hekwerk was ook in de grond begraven, dus het was zeker dat de wilde zwijnen er niet in konden”, zei Hook. Rond de getroffen inrichting in Forsheim wordt een beschermingsgebied ingesteld met een straal van minimaal drie kilometer en een aangrenzend controlegebied met een buitenradius van tien kilometer. Het observatiegebied strekt zich uit over de graafschappen Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald en het district Ortenau.

“Geen varken, geen varken erin”

Volgens Hooke is het overbrengen van varkens, sperma, eicellen en varkensembryo’s naar de uitsluitingszone verboden. Modder, mest en strooisel van varkens mogen ook niet uit boerderijen komen. Allereerst: “Geen varken, geen varken”, zei Hook. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk onder strikte voorwaarden. Sinds het uitbreken van de ziekte bij als huisdier gehouden varkens, zijn plantaardige producten zoals voer, hooi of andere landbouwproducten zoals rundvlees, fruit en groenten niet door de beperkingen getroffen.

Volgens Hooke is er momenteel geen bewijs dat de ziekteverwekker wilde zwijnen heeft besmet. Om dit echt uit te kunnen sluiten, moeten de wilde zwijnen in het gebied de komende weken worden gescreend op Afrikaanse varkenspest. Gevallen wild wordt ook gecontroleerd. Vanaf vrijdag gaan teams van twee met een hond op pad om lijken te zoeken. “Zoekteams worden buiten de beboste gebieden omringd door teams van drones die zijn uitgerust met warmtebeeldcamera’s”, zei Hook. Tot nu toe zijn deze onderzoeksteams alleen in Baden-Württemberg opgeleid en zijn ze al ingezet in andere regio’s van Duitsland die lijden aan Afrikaanse varkenspest.

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een ernstige virale infectie die alleen wilde varkens en gedomesticeerde varkens treft. Het is bijna altijd dodelijk en ongeneeslijk. Deze ziekte is ongevaarlijk voor mensen of andere diersoorten. Eerst verspreidde het zich naar Oost-Europa. Op 10 september 2020 werd in Duitsland het eerste geval van AVP bij een wild zwijn bevestigd. Sindsdien hebben zich gevallen van AVP voorgedaan in Brandenburg (wilde en gedomesticeerde zwijnen), Saksen (wilde zwijnen) en in 2021 ook in Mecklenburg-Voor-Pommeren (wilde en gedomesticeerde zwijnen). (dpa)
Drie besmette zwijnen Meckelenburg-Vorpommern afgeschoten tijdens een normale jacht

 

In de Duitse deelstaat Meckelenburg-Vorpommern zijn nog drie besmettingen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde zwijnen. Die dieren waren tijdens de jacht gedood.

Een zeug en twee biggen van dit jaar werden bij de jacht in natuurgebied Ruhner Berge gedood. Het ging in totaal om zeventien dieren, waarvan er dus drie besmet bleken bij onderzoek door het referentielaboratorium van het Friedrich-Loeffler-Instituut. Een dood jong wild zwijn werd vorige week in hetzelfde gebied gevonden.

Het blijft dus niet bij een enkele vondst van een dood wild zwijn en de besmetting van een varkensbedrijf in deelstaat Meckelenburg-Vorpommern. Daarbij is de afstand tot de Poolse grens bijna 200 kilometer. De herkomst van de besmetting wordt onderzocht. Met het omheinen van het gebied is al begonnen.

Intussen is de besmetting met Afrikaanse varkenspest dus al weer verder naar het Westen opgetrokken. De afstand naar Hamburg is zo’n 140 kilometer.
AVP-update – Afrikaanse varkenspest bij big van wild zwijn in Meckelenburg Duitsland

Bron:Nieuwe Oogst

Tijdens een drijfjacht in de buurt van Parchim in het Duitse Meckelenburg-Vorpommern is een dode big van een wild zwijn gevonden die besmet bleek met Afrikaanse varkenspest (AVP). Parchim ligt ruim 100 kilometer onder Rostock waar vorige week AVP werd vastgesteld op een bedrijf met vierduizend vleesvarkens.

Toen vorige week het virus de kop op stak op het vleesvarkensbedrijf was de herkomst onbekend. In Mecklenburg-Vorpommern waren tot dan toe geen besmette wilde zwijnen gevonden. Dat is nu wel het geval. Het Friedrich-Loeffler-Instituut heeft woensdag de besmetting bevestigd.

De big zou een hoge ‘viral load’ hebben, maar was fysiek nog ongedeerd. Dat voedt de hoop dat het om een relatief recente epidemische intrede gaat, meldde de deelstaatminister van Landbouw Till Backhaus in een persconferentie donderdagmorgen.

Meer zwijnen onderzocht

Nu het Friedrich-Loeffler-Instituut de AVP-besmetting heeft bevestigd, worden alle zeventien wilde zwijnen onderzocht die tijdens de jacht zijn gedood. In de loop van dit jaar werden bloedmonsters van in totaal 128 wilde zwijnen en 1.503 varkens onderzocht op het virus.

De districtsbeheerder van Ludwigslust-Parchim zei in de persconferentie dat de zoektocht is begonnen naar nog meer wilde zwijnen. Dat gebeurt met speciale drones en speurhonden. De gebiedsindeling voor de uitsluitingszone II en het kerngebied wordt donderdag bepaald, zodat begonnen kan worden met de bouw van een hek.

Volgens deelstaatminister Backhaus zijn er 106 varkensbedrijven met in totaal 25.000 tot 30.000 dieren binnen de beperkingszones. Er zouden 98 kleinere bedrijven zijn met minder dan honderd dieren en acht grotere bedrijven.

Herkomst onduidelijk

Het is nog steeds onduidelijk waar de besmette big vandaan komt en welk type AVP-virus het dier bij zich droeg. Het resultaat van de sequentiebepaling van de ziekteverwekker wordt vrijdag verwacht. Ook het resultaat van het epidemiologisch onderzoek naar de bron in Rostock is nog niet beschikbaar.
Afrikaanse varkenspest maakt in Duitsland een sprong van 100 km naar westen

Op 13 oktober jl. bevestigde het Friedrich-Loeffler-Institut dat een wild zwijn, geschoten in Landkreis Meißen, positief testte op Afrikaanse varkenspest (AVP).  Meißen ligt 100 km ten westen van Görlitz (Sachsen) waar sinds 31 oktober 2020 AVP bij 548 wilde zwijnen is aangetoond. Met de bevestiging van AVP in Meißen maakt het virus een grote ‘sprong’ naar het westen. De wijze waarop het virus zich heeft verspreid is nog niet bekend.

Het eerste AVP-positieve wild zwijn in Duitsland werd gemeld op 10 september 2020 in de Kreis Spree-Neisse (Brandenburg). Het aantal AVP-positieve wilde zwijnen dat sindsdien tot 14 oktober 2021 in Duitsland is vastgesteld, bedraagt 2.368. Het overgrote deel van de besmettingen heeft zich voorgedaan langs de Pools-Duitse grens in de deelstaat Brandenburg (1.819) en een kleiner deel in de deelstaat Sachsen (549, waarvan 548 in Görlitz (gebied grenzend aan Polen) en 1 in Meißen).

De ‘sprong’ van 100 km maakt nog eens duidelijk dat AVP zich blijft verspreiden en dat door menselijke handen virus over grote afstanden kan worden verspreid. Alertheid blijft daarom geboden, zie ook het bericht uit 2019 hierover (Nature Today | Alertheid op Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen blijft belangrijk ).

Eerdere AVP berichten:
https://www.dwhc.nl/duitsland-eerste-geval-afrikaanse-varkenspest/

https://www.dwhc.nl/update-avp-duitsland/

Bronnen:

Landkreis Meißen: Landkreis Meißen – Afrikanische Schweinepest – Aktuelle Informationen (kreis-meissen.org)

Deutscher Jagdverband: Jagdverband.de
Update AVP-uitbraak Duitsland

Bron: Nieuwe Oogst

Premie voor elk gevonden of gedood dier

Duitsland is in de witte zone rondom het met Afrikaanse varkenspest besmette gebied in Brandenburg het vangen en doden van wilde zwijnen gestart. Tegelijk vordert de bouw van hekwerken op de grens gestaag. Over afzienbare tijd is er langs de hele oostgrens van Duitsland een vast hekwerk.

Het aantal besmette wilde zwijnen in Duitsland loopt nog steeds op. Op het eiland in de Oder zijn nu toch 40 dode besmette zwijnen gevonden. Daardoor zit er even een flinke stijging in het aantal met Afrikaanse varkenspest besmette zwijnen. In Brandenburg staat de teller op totaal 225 besmettingen. In de deelstaat Saksen zijn 15 besmette dieren gevonden. Het totaal zijn er tot 3 december 240 besmette wilde zwijnen gevonden.

Met behulp van 125 kilometer hekwerk is in Brandenburg de eerste witte zone gecreëerd. In die zone zijn 120 vallen voor wilde zwijnen geplaatst. Naast de vallen zal er ook intensief worden gejaagd op de wilde zwijnen. Ook rondom de andere besmette zones gaat de bouw van vaste hekwerken door. Ook daar komen witte zones, ook in Saksen. Tegelijk worden er hekwerken geplaatst op de grens.

Na het eerste bevestigde AVP-geval was er geen jacht meer toegestaan ​​om de dieren niet bang te maken. Met het gesloten hek gaat de bestrijding nu verder. „Het is belangrijk om de wilde zwijnen snel en over een groot gebied te verwijderen. Hiervoor worden vaste en mobiele vallen gebruikt, waarin de dieren worden gevangen. Binnen de ingestelde restrictiezones (kerngebied, witte zone, bedreigd gebied, bufferzone) heeft de volledige verwijdering van wilde zwijnen in de witte zone de hoogste prioriteit. Ik ben de jagers nu al dankbaar voor hun steun”, zei Silvia Bender, staatssecretaris van Landbouw. Ze bracht een bezoek aan de witte zone om te kijken hoe de vallen werden geplaatst.

Premie voor elk gevonden of gedood dier

Naast het plaatsen van vallen zijn er premies te krijgen voor jagers, om de jacht en het vinden van kadavers te stimuleren, zijn er in de diverse deelstaten premies voor elk gevonden of gedood dier. Zo betalen de autoriteiten een onkostenvergoeding van 30 euro (onder de 30 kilogram levend gewicht) en 50 euro (meer dan 30 kilogram levend gewicht) voor elk zwijn dat wordt ingeleverd bij de districten. Op andere wildsoorten mag voorlopig niet worden gejaagd. Doel is het gebied zo snel mogelijk helemaal vrij krijgen. Naast de jacht gaat het zoeken naar kadavers in en buiten de besmette zones door.

Polen en Tsjechië

Saksen heeft de 56 kilometer hekwerk op de oostgrens klaar en die sluit aan op de 120 kilometer hekwerk die Brandenburg heeft gebouwd langs de besmette gebieden. De bouw van hekwerk naar het noorden toe tot Mecklenburg-Voor-Pommeren gaat door. Die deelstaat heeft het hekwerk op de grens met Polen al klaar. Ook de zuidelijke deelstaat Beieren heeft het hekwerk langs de grens met Tsjechië klaar.