De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Voorgesteld Europees verbod op lood in munitie.

Voorgesteld Europees verbod op lood in munitie.

Brussel, 3 februari 2021 –

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft vandaag zijn voorstel gepubliceerd voor verdere beperkingen op het gebruik van lood in munitie voor de jacht, de schietsport in de openlucht en de visserij. In het verslag en de bijlage wordt geconcludeerd dat beperkingen gerechtvaardigd zouden zijn op grond van de risico’s voor het milieu en de menselijke gezondheid. De Europese Commissie (EC) heeft het ECHA al in juli 2019 verzocht om deze voorstellen voor te bereiden.

Met betrekking tot lood dat wordt verkocht en gebruikt bij de jacht, het sportschieten en andere schietsporten in de open lucht, heeft het ECHA het volgende voorgesteld:
A.- Een verbod op de verkoop en het gebruik van loodhagel voor de jacht, met een overgangsperiode van vijf jaar en de mogelijkheid voor de lidstaten om af te wijken voor de schietsport, wanneer het vrijkomen in het milieu tot een minimum wordt beperkt.
B.- Een verbod op het gebruik van lood in geweerkogels met overgangsperioden
— 18 maanden voor elk midden vuurkaliber gelijk aan en groter dan 5,6 mm
— 5 jaar voor kalibers van minder dan 5,6 mm  (en velgvuur in het algemeen). Afwijkingen voor voortgezet gebruik, indien de uitstoot in het milieu tot een minimum wordt beperkt, b.v. wanneer sportschietbanen zijn uitgerust met kogelvangers.
C.- Militair en ander niet-civiel gebruik van loodmunitie – zoals door politie-, veiligheids- en douanediensten – valt buiten de werkingssfeer van het onderzoek. Ook het gebruik van loodhoudende munitie binnenshuis valt buiten het onderzoek.

De voorstellen van vandaag komen slechts één week na de bekendmaking van de beperking van lood, dat over wetlands wordt geschoten in het kader van REACH, en hebben slechts de steun gekregen van 52% van de leden van het Europees Parlement, met enige tegenstand op het niveau van de Raad.

De Europese Federatie voor Jacht en Behoud (FACE) beoordeelt deze nieuwe voorstellen zorgvuldig en zal het besluitvormingsproces actief volgen.

Voor meer informatie, onder meer over de volgende stappen, zie:
https://echa.europa.eu/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de FACE op het gebied van munitie, zie:
https://www.face.eu/firearms-ammunition/ammunition/

Print Friendly, PDF & Email