De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Kleine bosjes in het landschap bieden meer ecosysteemdiensten dan gedacht!

Kleine bosjes in het landschap bieden meer ecosysteemdiensten dan gedacht!

Kleine bosjes in het landschap bieden meer ecosysteemdiensten dan gedacht. In vergelijking met grotere bossen slaan ze meer koolstof op in de bodem, bevatten ze betere voedselbronnen voor wilde dieren en leven er minder teken. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent. De onderzoekers bestudeerden voor het onderzoek bosfragmenten in heel Europa.

Bossen in Europa zijn erg versnipperd. Er ontstaan meer en meer kleine bosjes van minder dan 1 hectare of zelfs kleiner. Over de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten van die bosjes was tot dusver weinig bekend. De veronderstelling was dat naarmate het bos groter is, hoe groter de biodiversiteit en dus hoe meer ecosysteemdiensten het bos kan bieden. De onderzoekers ontdekten dat dit niet het geval is.

In verhouding tot grote bossen bevatten kleine bosjes wel minder soorten planten en dieren, maar ze leveren proportioneel meer ecosysteemdiensten per oppervlakte. De bosjes slaan per oppervlakte-eenheid meer koolstof op in de bodem. Hierdoor worden er meer broeikasgassen uit de atmosfeer gehaald. Verder blijken deze bosjes vaak geschikter voedsel voor wilde dieren te bevatten in de vorm van bessen of jonge boompjes. Daarnaast blijken er minder teken te leven. Dat verkleint het risico op de ziekte van Lyme bij recreanten.

bron: Universiteit Gent, 02/12/19

Print Friendly, PDF & Email