De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Provincie Gelderland gaat in beroep tegen uitspraak over de vrijstellingen voor schadebestrijding en beheer

Provincie Gelderland gaat in beroep tegen uitspraak over de vrijstellingen voor schadebestrijding en beheer

Vorige week heeft de Rechtbank Gelderland bepaald dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de vrijstellingen voor de jacht op een aantal vogel- en diersoorten in Gelderland. De provincie Gelderland gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen het vonnis van de rechtbank. Ook vraagt het provinciebestuur om een voorlopige voorziening aan om schadebestrijding snel weer mogelijk te maken. 

De rechtbank Gelderland bepaalde dat er in Gelderland geen gebruik meer kan worden gemaakt van de vrijstellingen die zijn gebaseerd op landelijke vrijstelling voor de jacht op de houtduif, konijn, vos, Canadese gans, kauw en zwarte kraai en van de provinciale vrijstelling voor de jacht op brandganzen en woelratten.

De vrijstellingen zijn vastgelegd in het Faunabeheerplan van de provincie Gelderland. De vrijstellingen waren opgenomen om agrariërs te beschermen tegen faunaschade aan hun gewassen. De provincie Gelderland, heeft na overleg met de Faunabeheereenheid, besloten om geen nieuw faunabeheerplan te maken, maar om in beroep te gaan tegen de  uitspraak van de rechter. Ook zal de provincie om een voorlopige voorziening vragen.

Land en gewas beschermen

De rechterlijke uitspraak leidt tot onrust onder agrariërs. Belangenorganisatie LTO vreest dat dit grote gevolgen gaat hebben voor boeren, nu zij één van de belangrijkste opties weg zien vallen om hun land te beschermen. 

Herbert Verploegen, voorzitter van ZLTO Rijk van Nijmegen, beaamt dat. ,,Nu, en dat is het schrijnende, moet je eerst aantonen dat je schade hebt’’, zegt hij. ,,Je moet eerst je gewas laten opvreten. Dan komt er een taxateur bij voor de schade. Als die is geweest en je alle papierwerk op orde hebt, is je gewas al opgegeten.’’ 

,,De timing is ook bijzonder slecht’’,  zegt hij. ,,Als het over twee maanden was geweest, dan hadden we onze oogst binnen.’’ Een voorlopige voorziening zou dat kunnen verhelpen.

bron: Jagersvereniging, 27/08/2021
Print Friendly, PDF & Email