Wild zwijn met trichine in Oostenrijk

In april 2014 werd in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland de rondworm Trichinella aangetroffen bij een geschoten wild zwijn, dat in het kader van het verplichte reguliere onderzoek van geschoten wilde zwijnen was ingeleverd. Nader onderzoek wees uit dat het de soort Trichinella pseudospiralis betrof1. Er bestaan meerdere soorten Trichinella, waarvan Trichinella spiralis de bekendste is. Deze soort komt in Europa vooral voor bij tamme varkens en wilde zwijnen. Daarnaast wordt […]

Lees verder

Landelijke zomerganzen telling door jagers en natuurbeheerders

Op zaterdag 19 juli hebben de Jagers en natuurbeheerders in het hele land ganzen geteld. De jaarlijkse zomertelling wordt gehouden, omdat er steeds meer ganzen niet naar noordelijke streken vertrekken, maar bij ons overzomeren. Om in kaart te brengen hoeveel ganzen er zijn in Nederland, is vandaag een grote telling gedaan in alle provincies. De afgelopen jaren werden ook zo’n telling gehouden door de jagers en SOVON en nu door de coördinatie […]

Lees verder

Natuurorganisaties willen onmiddellijk verbod imidacloprid

Vogelbescherming Nederland heeft samen met Natuurmonumenten, WNF, Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Vlinderstichting, Bijenstichting, Soortenbescherming Nederland, KNNV en BD-imkers een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma met daarin de oproep per direct een verbod in te stellen op de verkoop van het bestrijdingsmiddel imidacloprid. Het insecticide imidacloprid kwam vorige week in het nieuws, toen uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Sovon bleek dat er een correlatie is tussen de aanwezigheid […]

Lees verder

LTO blijft inzetten op naleving wettelijke nulstand wild

Er zijn in Nederland twee gebieden waar wilde zwijnen zijn toegestaan. Dat is op de Veluwe en in het Meinweggebied in Limburg. Daarbuiten geldt een wettelijk geregelde nulstand. Uitbreiding van de wildpopulaties in Nederland is voor LTO onaanvaardbaar. De diergezondheidsrisico’s en financiële risico’s zijn te groot. LTO Nederland en de regionale LTO organisaties blijven zich inzetten voor naleving van de wettelijke nulstand en een voor de Nederlandse veehouderij realistisch faunabeheer. […]

Lees verder

Geen geld uit POP3 voor regeling ganzenschade

De schaderegeling in de rustgebieden voor ganzen wordt door de provincies via eigen middelen gefinancierd. In eerdere plannen werd voorzien dat een deel van de regeling voor ganzenschade deels betaald zou kunnen worden uit het budget voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de Europese Unie, maar dat kent te veel risico’s, stel het Interprovinciaal Overleg (IPO). De gedeputeerden van de provincies hebben wel besloten om een bijdrage uit de Europese plattelandsgelden […]

Lees verder

Europees beleid exoten vereist forse aanpassing van Nederlandse wetgeving’

De Nederlandse regelgeving rond ‘invasieve exoten’ vertoont veel gaten. De recent vastgestelde Europese verordening vereist dat het kabinet voor zeker 50 soorten aanpassingen moet doen. Dat schrijft Wilfred Reinhold, jurist en voorzitter van het platform Stop invasieve exoten in een artikel in het nieuwste nummer van het tijdschrift Milieu en Recht. Hij is het niet eens met uitlatingen van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in de Tweede Kamer. Invasieve exoten zijn […]

Lees verder

Vos of hond – een kale vos- zgn Sampson vos

Enkele weken geleden kregen we een erg bizar dier binnen. Het dier werd in een bos in Nederland gevonden en leek zowel op een jonge kale vos, als op een naakthond. Sommige kenmerken deden eerder denken aan een hond, andere, waaronder de geur, deden ons dan weer vermoeden dat het toch om een vos zou gaan. Wij kwamen er niet helemaal aan uit, dus maakten we enkele detailfoto’s van de […]

Lees verder

Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014)

Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014) aan. Deze nieuwe Circulaire bevat, evenals de Circulaire Wapens en Munitie 2013, wijzigingen ten aanzien van de beheersing van het legale wapenbezit in de schietsport. Op grond van de uitspraak van de Raad van State van 20 november 2013, met zaaknummer 201 207897/1/A3 moet worden aangenomen dat op grond van de huidige wet- en regelgeving aan schietverenigingen niet langer de […]

Lees verder

Nieuwe Jachtbesluiten voor Belgische Vlaanderen

Verschijning Belgisch Staatsblad op Beste jagers, De officiële versie van de wetteksten  van het Jachtvoorwaardenbesluit en het Jachtadministratiebesluit zijn vandaag (12/06/2014) in het Belgisch Staatsblad verschenen. Zoals eerder al door ons gecommuniceerd, zullen deze besluiten in werking treden vanaf 1 juli. De officiële versie van de teksten kunt u terugvinden via deze link: Jachtvoorwaardenbesluit en Jachtadministratiebesluit. HVV stelde in het verleden reeds een samenvattend document op met de voornaamste inhoud […]

Lees verder

Actie tegen doden ganzen deels naïef en emotioneel

LEIDEN – Op 3 juli jl. werd op Dichtbij.nl het artikel ‘Bewoners in actie tegen massale ganzenmoord’ geplaatst. Het artikel en de achterliggende informatie die de actiegroep ‘Stop de ganzenmoord’ verschaft op Facebook is eenzijdig en appelleert vooral aan de emoties van de burger. De andere kant wordt niet belicht. Ganzenpopulatie van 0 naar te veel Aan het begin van de 20ste eeuw was de ganzenpopulatie in Nederland bijna gereduceerd […]

Lees verder

De Koeijer en Sterkenburg stappen uit Faunafonds, bezuiniging en arrogantie provincies zijn de druppel die de emmer doet overlopen.

Boerenbestuurders Peter de Koeijer (Zeeland) en Peet Sterkenburg (Friesland) (LTO vertegenwoordigers) stappen uit het bestuur van het Faunafonds. Zij zijn het zat steeds weer door de provincies (IPO) verrast te worden. De bezuinigingen op het fonds dat (wild)schade aan boeren en tuinders moet vergoeden is de druppel die de emmer deed overlopen. “Zonder overleg en zonder een politiek debat worden bezuinigingen doorgevoerd en miljoenen euro’s een andere bestemming gegeven. Dit […]

Lees verder

Uitbraak klassieke varkenspest in Letland

Op 23 juni meldde Letland een uitbraak van klassieke varkenspest (KVP) bij een zogenaamde ‘backyardholding’ met 7 varkens. De varkens vertoonden klinische verschijnselen en werden positief getest op KVP. De laboratoriumresultaten voor Afrikaanse varkenspest waren negatief. Het getroffen bedrijf ligt in het besmette gebied dat al was ingesteld in verband met eerdere gevallen van KVP bij wilde zwijnen. In de bijlage vindt U een kaartje met de exacte locatie. Letland […]

Lees verder

Collectief beheer van natuur en landschap door boeren blijkt goedkoop en effectief’

Het beheer van natuur en landschap door boeren kan effectiever en goedkoper als zij op gebiedsschaal samenwerken. Dat bewijzen vier samenwerkingsverbanden die experimenteerden met zo’n collectieve aanpak in het kader van het nieuwe Europese landbouwbeleid. Op 23 juni overhandigden de vier proefgebieden de resultaten van 3 jaar experimenteren aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.  Vier gebiedsorganisaties, actief in Oost-Groningen, Noordelijke Friese Wouden, Laag Holland en Winterswijk, hebben in hun gebied […]

Lees verder

Burgermeldpunt Wildlife Crime gaat van start

Op 27 juni gaat het Burgermeldpunt Wildlife Crime van start. Dit meldpunt heeft als doel om mensen bewust te maken van misdrijven tegen dieren en dient tevens om inzicht te krijgen in de totale omvang van dit probleem. Het is initiatief van de Friese Milieu Federatie. Andere partijen die zich hier aan verbinden, zijn Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en de provincie Friesland. Wildlife […]

Lees verder

Eerste resultaten van onderzoek naar Brucella bij wilde zwijnen in Nederland

Opgemaakt door: Hendrik Jan Roest1, Miriam Koene1, Peter van Tulden1, en Joke van der Giessen1,2 1 Central Veterinary Institute onderdeel van Wageningen UR, Lelystad 2 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven Inleiding In het tweede nummer van de Nederlandse Jager van 2013 stond een beschrijving van de infectieziekte brucellose en de relatie met wild met als titel “Brucella bij wild-een gevaar voor jagers?”. In dit schrijven werd een overzicht gegeven […]

Lees verder

Dijksma wijst verbod op jacht in Wet Natuurbescherming af

Datum            26 juni 2014 Betreft           Reactie Initiatiefnota sluiting van de jacht van het lid Thieme Geachte Voorzitter, Hierbij geef ik u mijn reactie op initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht (TK 33 827, nr. 2). Bij brief van 13 maart 2014 had uw vaste commissie voor Economische Zaken mij om een inhoudelijke reactie verzocht. In deze reactie betrek ik de nota van wijziging van […]

Lees verder