Provincie Limburg betaalt behandelbedrag faunaschade per direct terug

De provincie Limburg betaalt het behandelbedrag dat agrariërs moeten voldoen wanneer zij wildschade aanmelden voor vergoeding, per direct terug. Die toezegging deed gedeputeerde Patrick van der Broeck vorige week tijdens de Statencommissievergadering voor Ruimte, Natuur en Landbouw. Dit betekent dat alle agrariërs die een schademelding indienen, het behandelbedrag van 300

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Zomertelling ganzen op zaterdag 18 juli 2015

Op zaterdag 18 juli worden weer door de Fbe’s in samenwerking met de Wbe’s de zomertellingen ganzen georganiseerd. De tellingen zijn uiteraard belangrijk voor de monitoring van de ganzenstand per provincie en Nederland. Het uiteraard belangrijk voor het beheer en schadebestrijding is, dat jaarlijks de juiste gegevens beschikbaar zijn over

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Vogelbescherming wil niet deelnemen in Faunabeheereenheden over jacht

Vogels Vogelbescherming zijn er amendementen ingediend, die de huidige natuurbescherming aanzienlijk kunnen verslechteren, hiervoor noemen zij het amendement van Heerema (VVD) en Leenders (PvdA), waarin wordt voorgesteld dat de eisen voor de jacht en schadebestrijding worden beperkt en maatschappelijke organisaties binnen faunabeheereenheden mogen meepraten over schadebestrijding en de jacht. Directeur

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Beantwoording Kamervragen Kunstmatige vossenburchten en Jacht

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA ’s-GRAVENHAGE Datum    10 april 2015 Betreft    Beantwoording vragen over kunstmatige vossenburchten en jacht Geachte Voorzitter, Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) over kunstmatige vossenburchten en jacht (ingezonden 5

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Aantalsontwikkeling van zoogdieren | Compendium voor de Leefomgeving

Aantalsontwikkeling dagactieve zoogdieren, 1994-2012 Van de zes dagactieve zoogdiersoorten die tegelijk met vogels tijdens de broedvogeltellingen (BMP) worden geteld, vertoont alleen de ree een matige toename. De andere soorten blijven over de gehele telperiode stabiel. Haas De haas komt in bijna het gehele land voor, met uitzondering van enkele stedelijke

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email